Poszedł na wywiadówkę syna. Miał jeden cel. "A żona uprzedzała, żebym nie dał się wrobić"

Tata poszedł na pierwsze zebranie z rodzicami. Chociaż pamiętał słowa żony, sprawy szybko przybrały niespodziewany obrót. "W klasie mojego syna jest zwyczaj, że skarbnikiem w trójce klasowej rodziców jest rodzic skarbnika klasowego ucznia. Poszedłem dziś na wywiadówkę, na której dowiedziałem się, że mój syn został wybrany na skarbnika" - twierdzi.

Nim wprowadzono dzienniki elektroniczne, jedynie na zebraniach z rodzicami przekazywano informacje dotyczące ocen uczniów oraz spraw organizacyjnych. Obecnie jeśli rodzic chce porozmawiać z nauczycielem, zamiast czekać na wyznaczony termin spotkania, może wysłać mu wiadomość drogą elektroniczną.

Czego spodziewać się na wywiadówce?

Więcej artykułów dotyczących edukacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Zobacz wideo Tak Ciocia Liestyle reaguje na pytania o drugie dziecko. "Nie na miejscu"

W związku z udogodnieniem w postaci dziennika elektronicznego w niektórych placówkach ilość zebrań została nieco ograniczona. Zawsze organizuje się je jednak na początku roku szkolnego i przed końcem zbliżającego się semestru. Istotnym elementem pierwszego spotkania jest dopełnienie ważnych formalności. Wychowawca powinien poinformować rodziców pod jakimi dokumentami potrzebuje ich podpisów, mogą to być np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, podpis potwierdzający, że dana osoba zapoznała się z regulaminem oraz deklaracja dotycząca uczestnictwa dziecka w lekcjach religii/etyki albo wychowania do życia w rodzinie. Na pierwszym zebraniu powinna również zostać wybrana trójka klasowa i przedstawiciel klasy w Radzie Rodziców.

"Żona uprzedzała, żebym nie dał się wrobić"

Należąc do trójki klasowej jest się przedstawicielem interesów danej klasy na poziomie szkoły. Można gromadzić środki finansowe przeznaczone na konkretne cele (np. wycieczki, bale, prezent na Dzień Nauczyciela, kwiaty na koniec roku, gwiazdkowe prezenty), współuczestniczyć w tworzeniu programu wychowawczego, pomagać w organizacji różnego rodzaju wycieczek i imprez klasowych oraz przedstawiać dyrektorowi i radzie pedagogicznej opinię rodziców w sprawach dydaktycznych. Osoby należące do trójki klasowej, z pewnością będą nie bieżąco ze wszystkim szkolnymi sprawami. Ta rola wymaga jednak od nich dużego zaangażowania, a nie wszyscy mają chęci, by zajmować się finansami i kontaktem z nauczycielami. Bywa jednak, że inni rodzice robią głosowanie lub próbują wskazać konkretną osobę. Wtedy trudno wykazać się asertywnością.

Na Twitterze pojawił się wpis taty, który niespodziewanie został wybrany na skarbnika. Bardzo szybko pożałował takiego obrotu sprawy. "W klasie mojego syna (VI) jest zwyczaj, że skarbnikiem w trójce klasowej rodziców jest rodzic skarbnika klasowego ucznia. Poszedłem dziś na wywiadówkę, na której dowiedziałem się, że mój syn został wybrany na skarbnika, a żona uprzedzała: nie daj się w nic wrobić!" - podsumował zrezygnowany.

Więcej o: