1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek dla bezrobotnych. Osobom, które spełnią określone warunki przysługuje większa kwota

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje wszystkim osobom, które nie mają pracy. Wyjaśniamy, ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które były zatrudnione przez 365 dni i otrzymywały wynagrodzenie wynoszące co najmniej wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia, obecnie wynoszącego 2800 zł brutto. W procesie ustalania prawa do świadczenia uwzględnia się 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania bezrobotnego w urzędzie.

Zasiłek dla bezrobotnych - jakie warunki spełnić, aby go otrzymać?

Należy zaznaczyć, że do 365 dni nie wlicza się jednak dni przepracowanych przez osobę, która ubiega się o przyznanie świadczenia. Do tego okresu może być włączony czas prowadzenia działalności gospodarczej, o ile wówczas  były odprowadzane składki naliczone od równowartości minimalnego wynagrodzenia. W 365 dni włączony jest też okres pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz chorobowego, urlopy wychowawcze i okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, czy służby wojskowej. Do wspominanych dni nie wlicza się jednak okresów urlopów bezpłatnych, trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Protest Strajku Kobiet w związku z zaostrzeniem prawa aborcyjnegoSprawa kobiet połączy opozycję? "Chcemy, żeby politycy się opamiętali, zanim dojdzie do tragedii"

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Trzeba zaznaczyć, że wysokość świadczenia zależy od stażu pracy danej osoby, a jego wartość maleje po trzech miesiącach. W 2021 roku najniższy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, których staż pracy jest mniejszy niż 5 lat. Wynosi 960 złotych brutto (826,60 zł netto), a po tech miesiącach jego wartość spada do 753,90 zł brutto (660,05 zł netto). Osoby posiadające od 5 do 20 lat stażu pracy mogą liczyć na zdecydowanie wyższy zasiłek. W ciągu pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia będą otrzymywać 1200 zł brutto (1025 zł netto), a później wysokość zasiłku spadnie do 942,30 zł brutto (814,49 zł netto). Największa kwota przysługuje osobom, których staż pracy wynosi 20 lat lub więcej. Mogą oni liczyć na 1440 zł brutto (1221,40 zł netto), a po trzech miesiącach 1130,90 zł brutto (968,03 zł netto).

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany na 180 lub 365 dni, co jest uzależnione między innymi od stażu pracy oraz sytuacji na rynku pracy. Jeśli na terenie danego powiatu stopa bezrobocia nie przekraczaj 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, zasiłek jest przyznawany na 180 dni. Okres pobierania świadczenia może być wydłużony, jeśli bezrobotny ubiegający się o zasiłek mieszka na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia przekracza ten wskaźnik.

Świadczenia rodzinne 2021 - komu przysługują?Świadczenia rodzinne 2021. Sprawdź, komu przysługują i ile wynoszą?

Zobacz wideo Kiedy zostaną zaszczepieni nauczyciele powyżej 60. roku życia?