Świadczenia rodzinne 2021. Sprawdź, komu przysługują i ile wynoszą? Jakie wymogi trzeba spełnić?

Świadczenia rodzinne w 2021 roku w większości pozostają bez zmian. Pamiętać należy jednak o kilku ważnych terminach. Na jak wysokie świadczenie można liczyć?

Świadczenia rodzinne to pomoc finansowa państwa dla rodzin o niskim statusie materialnym. Zaliczają się do nich: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie rodzicielskie.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłki rodzinne 2021 - o czym trzeba pamiętać?

O zasiłek rodzinny ubiegać można się od 1 lipca 2020 na nowy okres zasiłkowy. Można zrobić to składając odpowiedni wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia albo ePUAP. W tradycyjnej formie wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia 2020 w urzędach miasta lub gminy. Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, musi zostać spełnione kryterium dochodowe. Dochód nie może przekroczyć 674 złote na osobę lub w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł na osobę. 

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. O zasiłek może ubiegać się też osoba ucząca się. Osoba, która uzyska prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się także o inne świadczenia:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia. Zasiłek można pobierać także do ukończenia przez dziecko 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

komputer (zdjęcie ilustracyjne)1500 zł dopłaty na komputer dla dziecka. Wnioski tylko do 30 grudnia

Zasiłki rodzinne - jakie są kwoty?

W listopadzie 2020 poznaliśmy wysokość kwot świadczeń rodzinnych, które będą obowiązywały w nowym okresie rozliczeniowym. Prezentują się one następująco:

 • zasiłek rodzinny na dziecko: do ukończenia 5. roku życia - 95 zł, powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124 zł, powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135 zł.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1 000 zł.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. 
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia - 90 zł, powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 110 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1 000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie - 1 000 zł.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych: co to takiego?

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 jest to akt prawny, który szczegółowo określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych. Znajdziemy w nim także zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. W razie wątpliwości co do świadczeń rodzinnych pomoc można uzyskać w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta, ale także w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. 

Becikowe 2020 - warunki, wniosek. Jak uzyskać zapomogę na dziecko?Becikowe 2020 - warunki, wniosek. Jak uzyskać zapomogę na dziecko?

Więcej o: