1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Świadczenia rodzinne 2021. Sprawdź, komu przysługują i ile wynoszą? Jakie wymogi trzeba spełnić?

Świadczenia rodzinne w 2021 roku w większości pozostają bez zmian. Pamiętać należy jednak o kilku ważnych terminach. Na jak wysokie świadczenie można liczyć?

Świadczenia rodzinne to pomoc finansowa państwa dla rodzin o niskim statusie materialnym. Zaliczają się do nich: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie rodzicielskie.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłki rodzinne 2021 - o czym trzeba pamiętać?

O zasiłek rodzinny ubiegać można się od 1 lipca 2020 na nowy okres zasiłkowy. Można zrobić to składając odpowiedni wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia albo ePUAP. W tradycyjnej formie wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia 2020 w urzędach miasta lub gminy. Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, musi zostać spełnione kryterium dochodowe. Dochód nie może przekroczyć 674 złote na osobę lub w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł na osobę. 

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. O zasiłek może ubiegać się też osoba ucząca się. Osoba, która uzyska prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się także o inne świadczenia:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia. Zasiłek można pobierać także do ukończenia przez dziecko 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

komputer (zdjęcie ilustracyjne)1500 zł dopłaty na komputer dla dziecka. Wnioski tylko do 30 grudnia

Zasiłki rodzinne - jakie są kwoty?

W listopadzie 2020 poznaliśmy wysokość kwot świadczeń rodzinnych, które będą obowiązywały w nowym okresie rozliczeniowym. Prezentują się one następująco:

 • zasiłek rodzinny na dziecko: do ukończenia 5. roku życia - 95 zł, powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124 zł, powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135 zł.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1 000 zł.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. 
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia - 90 zł, powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 110 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1 000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie - 1 000 zł.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych: co to takiego?

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 jest to akt prawny, który szczegółowo określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych. Znajdziemy w nim także zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. W razie wątpliwości co do świadczeń rodzinnych pomoc można uzyskać w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta, ale także w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. 

Becikowe 2020 - warunki, wniosek. Jak uzyskać zapomogę na dziecko?Becikowe 2020 - warunki, wniosek. Jak uzyskać zapomogę na dziecko?