Urlop macierzyński po poronieniu

Po poronieniu kobiecie przysługuje prawo do urlopu, a także do zasiłku macierzyńskiego, bez względu na to, jak długo trwała ciąża. Aby wystąpić do pracodawcy o urlop należy spełnić kilka warunków. Ile dni urlopu przysługuje kobiecie po poronieniu i co należy zrobić, aby go otrzymać?

Prawa przysługujące po poronieniu

Poronienie to przedwczesne zakończenie ciąży. Po 22. tygodniu ciąży mówi się o  urodzeniu martwym. Każdej kobiecie, która straciła dziecko w wyniku poronienia lub martwego urodzenia przysługują pewne prawa, niezależnie od tego, w którym tygodniu straciła nienarodzone dziecko. W każdym przypadku można zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, a także otrzymać zasiłek pogrzebowy. W celu pochowania dziecka należy odebrać ze szpitala odpowiednie dokumenty umożliwiające organizację pogrzebu.

Te dokumenty to:

  • karta zgonu, która daje możliwość zorganizowania pochówku
  • oraz karta martwego urodzenia, dzięki której można skorzystać z pozostałych praw, które ma się po poronieniu dziecka.

Karta martwego urodzenia jest wydawana wówczas, gdy znana jest płeć dziecka. Zwykle określenie płci jest możliwe po 16. tygodniu ciąży, jednak jeśli poronienie nastąpiło wcześniej, istnieje możliwość wykonania badań genetycznych płci dziecka. W celu przeprowadzenia takich badań należy wypożyczyć ze szpitala próbki tkanek dziecka i zlecić badania w prywatnym laboratorium. Niezależnie od wieku ciąży badanie daje jednoznaczny wynik, który zazwyczaj jest dostępny w ciągu kilku dni.

Posiadając kartę martwego urodzenia wydaną przez szpital można zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Karta martwego urodzenia może zostać dostarczona do urzędu bezpośrednio przez szpital (najczęściej odbywa się to w ciągu jednego dnia) albo przez rodziców, którzy muszą przekazać kartę do urzędu w ciągu trzech dni od sporządzenia karty martwego urodzenia. W przypadku, gdy zlecane jest wykonanie badań genetycznych, trzy dni są liczone od dnia, w którym dostarczone są wyniki badań.

Po otrzymaniu dokumentacji urząd wydaje akt urodzenia dziecka, w którym podane są wszelkie informacje, takie jak imię, nazwisko, płeć, a także dane rodziców. Oprócz tego w akcie zawarta jest adnotacja, że nastąpiło urodzenie martwe. Taki dokument służy jako akt urodzenia, a jednocześnie zastępuje akt zgonu.

Akt urodzenia dziecka oraz dokumenty potwierdzające koszty organizacji pogrzebu umożliwiają ubieganie się o zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 złotych. Aby dostać zasiłek należy złożyć wymagane dokumenty w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy to zrobić w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia poronienia. Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego umożliwia również otrzymanie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej, jeżeli takowa była wykupiona i jest w niej zawarte odszkodowanie na wypadek poronienia.

Urlop macierzyński po poronieniu

Po poronieniu każdej kobiecie przysługuje skrócony urlop macierzyński. Warto o tym pamiętać, ponieważ wiele kobiet wciąż nie wie, że po poronieniu przysługują im dni wolne. Kobiety często decydują się na pójście na urlop chorobowy, który jest płatny jedynie 80 proc., a w dodatku trwa zaledwie kilka lub kilkanaście dni. Czas urlopu macierzyńskiego, jaki jest przyznawany po poronieniu wynosi 56 dni i jest liczony od dnia poronienia. Urlop ten jest w 100 proc. płatny. Aby otrzymać urlop należy złożyć odpowiedni wniosek i przedstawić pracodawcy akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu. Pracodawca nie ma prawa żądać przedstawienia innych dokumentów, na przykład zaświadczenia ze szpitala czy zaświadczenia o pochówku. Pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu w przysługującym wymiarze.

Czasami uważa się, że urlop macierzyński przysługuje jedynie kobiecie, która urodziła martwe dziecko, a nie może z niego skorzystać kobieta, która poroniła (czyli przed 22. tygodniem ciąży). Wątpliwości w takim przypadku dotyczą tego, że po poronieniu lekarze w szpitalu nie zawsze chcą wystawić dokumenty, które są niezbędne do uzyskania w Urzędzie Stanu Cywilnego aktu urodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że kobieta może się domagać wystawienia dokumentów w szpitalu i na ich podstawie starać się o urlop macierzyński i inne świadczenia. Podstawą do uzyskania urlopu jest akt urodzenia dziecka.

Przeczytaj także:

Więcej o: