Emerytury dla nauczycieli, pomostówka, rekompensata. Na to może liczyć nauczyciel przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Każdy nauczyciel ma prawo do emerytury na takich samych warunkach jak pracownicy innych branż. Dodatkowo przed osiągnięciem wieku emerytalnego może liczyć na tak zwaną pomostówkę. Oprócz tego ma także prawo do rekompensaty za pracę nauczycielską.

Emerytury dla nauczycieli. Wysokość emerytury

Wiek emerytalny w Polsce od 1 października 2017 roku wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Tak zwana emerytura powszechna należy się wszystkim ubezpieczonym, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku. Nie jest tu brane pod uwagę nic poza osiągnięciem wieku emerytalnego. Staż pracy liczy się przy ustalaniu wysokości emerytury przede wszystkim wtedy, gdy wyliczone świadczenie jest niższe od minimalnej krajowej emerytury. Ta od 1 marca 2022 roku wynosiła 1388,44 zł brutto. A od 1 marca 2023 - 1588,44 zł brutto. Wyższe świadczenie przysługuje tym, którzy mają okres składowy wynoszący - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Im dłużej pracujemy, tym wyższą emeryturę będziemy pobierać.

Każdy rok dłuższej pracy to wzrost świadczenia o około 10-15 proc. Sposób obliczania emerytury nagradza osoby, które dłużej pracują i dłużej odprowadzają składki

- wyjaśniała Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego w rozmowie z pomorska.pl.

Emerytury dla nauczycieli. Tak zwana wcześniejsza emerytura     

Nauczyciele mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Powodem są szczególne warunki pracy. Tyczy się to jednak osób, które mają

  • 55 lat (w przypadku kobiet) i na 1 stycznia 1999 roku miały co najmniej 20 lat stażu (okresów składkowych i nieskładkowych), w tym 15 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • 60 lat (w przypadku mężczyźni) i na 1 stycznia 1999 roku mieli co najmniej 25 lat stażu (okresów składkowych i nieskładkowych), w tym 15 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze.

Jeśli nauczyciel chce odejść na wcześniejszą emeryturę, musi złożyć wniosek przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Co ważne, pedagog nie może być członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Jeśli jest, musi za pośrednictwem ZUS musi złożyć wniosek o przekazanie środków na swoim rachunku w OFE do budżetu państwa.

Emerytury dla nauczycieli. Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa dotyczy nielicznych nauczycieli. Przysługuje osobom, które pracowały w ośrodkach wychowawczych, szkolno-wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich.

Emerytura pomostowa może trafić do osób, które nie są upoważnione do emerytury powszechnej. Jest kilka warunków do spełnienia:

  • 55 lat (w przypadku kobiet) i 20 lat stażu ubezpieczeniowego (w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy),
  • 60 lat (w przypadku mężczyzn) i 25 lat stażu ubezpieczeniowego (w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wykonywanej w pełnym wymiarze).

Ponadto:

  • przed 1 stycznia 1999 roku trzeba wykonywać przez co najmniej jeden dzień pracę w szczególnych warunkach,
  • po 31 grudnia 2008 roku należy odbyć przez co najmniej jeden dzień pracę w szczególnych warunkach,
  • trzeba rozwiązać stosunek pracy.
Zobacz wideo

Emerytury dla nauczycieli. Rekompensata nauczycielska

Niektórym też przysługuje rekompensata nauczycielska. Należy się ona osobom urodzonym po 1948 roku, które przed 1 stycznia 2009 roku wykonywali przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnym charakterze.

To świadczenie jest dodatkiem do kapitału początkowego i podlega (tak jak cały kapitał) waloryzacji. Jest więc podstawą do obliczenia emerytury. Co ważne osoba, które stara się o rekompensatę, nie może korzystać z innych emerytur – pomostowej czy świadczenia kompensacyjnego.

Jeśli więc osoba nie skorzystała z możliwości przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy wcześniejszą emeryturę, a spełniła wszystkie warunki potrzebne do jego przyznania, taka rekompensata może przysługiwać

- tłumaczy Krystyna Michałek.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.