Emerytury dla nauczycieli. Tak, ale nie dla wszystkich roczników [ZMIANY]

Tylko najstarsi nauczyciele będą mogli odejść na wcześniejszą emeryturę. Takie świadczenie ma przysługiwać tylko tym, którzy zatrudnili się w szkole przed 1999 rokiem. Co trzeba wiedzieć o emeryturach dla nauczycieli?

Emerytury dla nauczycieli. Wcześniejsza nie dla każdego

Jeśli propozycja wcześniejszej emerytury dla nauczycieli zostanie zrealizowana, to  80 tysięcy nauczycieli będzie mogło z niej skorzystać. Rozwiązania mogłyby skorzystać w pierwszej kolejności osoby, które rozpoczęły pracę w szkole przed 1 stycznia 1999. Co ważne, ostatni rocznik z prawem do wcześniejszej emerytury to osoby urodzone w roku 1975.

Uprawnienie nauczycielskie do przechodzenia na emeryturę nauczycielską po trzydziestu latach pracy, w tym 20 latach w szkole minimum, nauczyciele stracili w 2009 r. Zrobiono zamiast emerytur świadczenia kompensacyjne, które zgodnym chórem nauczyciele określają jako eksperyment nieudany

– powiedział Przemysław Czarnek, minister edukacji.

Trzeba będzie stworzyć przestrzeń do przechodzenia na emeryturę nauczycielską, zwłaszcza dla tych, którzy wstępowali do zawodu te 25, 30 lat temu, kiedy byli przekonani, że na taką emeryturę będą mogli odejść

 – dodał.

W ciągu najbliższych kilkunastu tygodni ostateczne porozumienie ze związkami będzie wypracowane i jeszcze w tym półroczu będzie można mówić realnie o przywróceniu tego uprawnienia nauczycielskiego w jakiejś perspektywie czasowej

- podkreślił.

Zobacz wideo Gwiazdy narzekają na za niskie emerytury i ratują się dalszą aktywnością zawodową

Emerytury dla nauczycieli. Jest jeszcze świadczenie kompensacyjne

Jeśli nauczyciel ma udokumentowany staż pracy, już teraz może przejść na świadczenie kompensacyjne. Obowiązują następujące kryteria:

1. ukończysz określony wiek, czyli:

  • kobieta:

co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,

co najmniej 56 lat – w latach 2025–2026,

co najmniej 57 lat – w latach 2027–2028,

co najmniej 58 lat – w latach 2029–2030,

co najmniej 59 lat – w latach 2031–2032,

  • mężczyzna:

co najmniej 55 lat – do końca 2014 r.,

co najmniej 56 lat – w latach 2015–2016,

co najmniej 57 lat – w latach 2017–2018,

co najmniej 58 lat – w latach 2019–2020,

co najmniej 59 lat – w latach 2021–2022,

co najmniej 60 lat – w latach 2023–2024,

co najmniej 61 lat – w latach 2025–2026,

co najmniej 62 lata – w latach 2027–2028,

co najmniej 63 lata – w latach 2029–2030,

co najmniej 64 lata – w latach 2031–2032,

2. masz co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym masz co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

3. rozwiążesz (lub rozwiązałeś) na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.