Urlop macierzyński i urlop ojcowski. Liczba dni wolnych zależy od kilku czynników

Urlop macierzyński i urlop ojcowski przysługują rodzicom na innych zasadach. Bywa, że mamy i ojcowie mylą te pojęcia, a wiele osób nie wie, ile dni wolnych może wykorzystać na opiekę nad dzieckiem.

Urlop macierzyński to zagwarantowane przepisami zwolnienie z pracy, które umożliwia regenerację kobiecie po porodzie oraz sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w ciągu pierwszych tygodni jego życia. Z urlopu ma prawo skorzystać też ojciec, chociaż na innych warunkach. Wielu rodziców wciąż nie jest świadomych przysługujących im praw.

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński jest urlopem obowiązkowym, który przysługuje każdej pracownicy, która urodziła dziecko bez względu na rodzaj umowy o pracę, na podstawie której jest zatrudniona. Jego długość zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

  • 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeżeli pracownica nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem to urlop macierzyński rozpoczyna w dniu porodu. Tydzień urlopu macierzyńskiego odpowiada 7 dniom liczonym od pierwszego dnia tego urlopu

- czytamy na oficjalnej stronie gov.pl.

Świadczenia rodzinneŚwiadczenia rodzinne. Rodzicielskie - 1000 zł, z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł. A zasiłek rodzinny?

Zobacz wideo Hanna Zborowska odpowiada na pytania na temat nowego partnera, jego relacji z jej eks i ślubu

Obowiązkiem matki jest wykorzystanie 14 tygodni urlopu. Kobieta może jednak zrezygnować z  pozostałych i wrócić do pracy, ale pod warunkiem, że pozostałą część urlopu wykorzysta ojciec wychowujący dziecko. Należy zaznaczyć, że prawdo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca niezależnym od uprawnień matki dziecka i przysługuje także w sytuacji gdy matka nie jest pracownicą i nie może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka.

Urlop ojcowski

Pracujący ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do dwóch tygodni, ale nie dłużej, niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Ojcowie mogą korzystać z tej formy urlopu jednorazowo, ale nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Jak wykorzystać bon turystyczny? Można sporo zaoszczędzićJak wykorzystać bon turystyczny? Możesz zaoszczędzić na urlopie z rodziną

Więcej o: