Świadczenia rodzinne. Rodzicielskie - 1000 zł, z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł. A zasiłek rodzinny?

Świadczenia rodzinne w 2021 roku pozostają bez zmian. Obowiązują kwoty te same od lat. Jednak trzeba pamiętać o kilku ważnych datach. Sprawdzamy, na co trzeba zwrócić uwagę przy składaniu wniosków.

Świadczenia rodzinne 2021. O czym trzeba pamiętać?

Świadczenia rodzinne to pomoc finansowa państwa dla rodzin, które nie mogą zapewnić dzieciom należytych warunków. Wśród świadczeń rodzinnych znajdziemy:

 • zasiłek rodzinny,
 • dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek dla opiekuna,
 • świadczenie rodzicielskie.

O czym trzeba pamiętać? O zasiłek rodzinny ubiegać można się od 1 lipca 2021. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia albo ePUAP. W papierowej formie wnioski będą przyjmowane dopiero od 1 sierpnia 2021 w urzędach miasta lub gminy.

Świadczenia rodzinne 2021. Komu przysługują?

Przypomnijmy, prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Przysługuje on także osobie uczącej się. Osoba, która uzyska prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się także o:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Świadczenia rodzinne. Kwoty

Kwoty zasiłków wynoszą:

 • zasiłek rodzinny na dziecko: do ukończenia 5. roku życia - 95 zł, powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124 zł, powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135 zł.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1 000 zł.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. 
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia - 90 zł, powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 110 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1 000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie - 1 000 zł.
Więcej o: