Zasiłek macierzyński 2021. Jego wysokość oraz długość otrzymywania mogą się różnić

Zasiłek macierzyński 2021 to świadczenie, które przysługuje rodzicowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Od czego zależy jego wysokość i czy każda mama po urodzeniu dziecka otrzyma zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński 2021 przysługuje kobietom podczas urlopu macierzyńskiego, który zaczyna się w dniu porodu i trwa przez następnych 20 tygodni

Zasiłek macierzyński 2021 ile wynosi? 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od wysokości wynagrodzenia rodzica, a także tego, na jaki wymiar urlopu zdecyduje się po urodzeniu dziecka. Jeżeli rodzic od razu zdecyduje, że będzie wykorzystywać urlop macierzyński i rodzicielski (w sumie 52 tygodnie), wówczas przez cały ten okres otrzymywać będzie 80 proc. średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, pod warunkiem, że złoży odpowiedni wniosek u pracodawcy przed upływem 21 dni od porodu. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie rodzic otrzyma 100 proc. średniego wynagrodzenia przez 20 tygodni urlopu macierzyńskiego + 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, a przez następne tygodnie 60 proc. średniego wynagrodzenia. 

Zgodnie z prawem pracy, zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym. Ile wynosi zasiłek macierzyński 2021? 

  • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku,
  • 80 proc. podstawy wymiaru za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, w przypadku gdy pracownica złoży wniosek nie później niż 21 dni po porodzie, o udzielenie po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego. 

Zasiłek macierzyński 2021. Nie trzeba składać wniosku o urlop macierzyński 

Wniosku o urlop macierzyński nie trzeba składać. Zaczyna się on automatycznie. Istnieje jednak możliwość rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego do 6 tygodni przed porodem. W takim przypadku konieczne jest wcześniejsze złożenie wniosku, a urlop po urodzeniu dziecka zostaje wówczas skrócony o liczbę tygodni wykorzystaną wcześniej. W przypadku ciąży mnogich mamie należy się dłuższy urlop macierzyński. Po urodzeniu bliźniaków trwa on nie 20, a 31 tygodni, trojaczków - 33 tygodnie, czworaczków - 35 tygodni, zaś przy jeszcze większej liczbie dzieci - 37 tygodni.

Zasiłek macierzyński 2021. Czy można pracować, otrzymując świadczenie?

Czy kobieta, która otrzymuje zasiłek macierzyński, może wykonywać pracę i otrzymywać za nią pieniądze? W przypadku umowy o pracę z pracodawcą, u którego zgłoszony został urlop nie jest to możliwe. Umowa o pracę w wymiarze maksymalnie połowy etatu jest dozwolona dopiero w czasie urlopu rodzicielskiego, należy jednak pamiętać, że te zarobki proporcjonalnie pomniejszą wówczas wysokość otrzymywanego zasiłku.

Na urlopie macierzyńskim, jak i rodzicielskim, dozwolone jest jednak wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. To nie wpływa na wysokość otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński 2021. Co jeśli kobieta nie ma praca do zasiłku?

Od pewnego czasu funkcjonuje także tzw. świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe) dla osób, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Uprawnione do jego pobierania są między innymi matki bezrobotne, studentki, a także te wykonujące pracę na umowach cywilnoprawnych. Wysokość zasiłku wynosi 1000 złotych.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?
Więcej o: