Zasiłek dla bezrobotnych 2021. Najdłużej pobierają go osoby starsze i samotni rodzice

Zasiłek dla bezrobotnych 2021 nie przysługuje każdemu, kto stracił pracę. Trzeba spełnić kilka warunków. Dodatkowo warto wiedzieć, że wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zależny od tego, ile wynosi staż pracy. Ile wynosi w tym roku zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku – ile wynosi?

Najważniejszą zasadą, o której należy pamiętać, jest to, że kwota zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy. Co ważne, jego wartość maleje po trzech miesiącach. Jak rozkłada się kwota zasiłku dla bezrobotnych w zależności od stażu pracy?

  • Staż pracy niższy niż 5 lat – zasiłek dla bezrobotnych wynosi 960 złotych brutto (826,60 zł netto). Po trzech miesiącach jego wartość jest obniżana do 753,90 zł brutto, czyli 660,05 zł netto.
  • Staż pracy od 5 do 20 lat – zasiłek dla bezrobotnych przez pierwszy trzy miesiące wynosi 1200 zł brutto, czyli 1025 zł netto. W kolejnych miesiącach 942, 30 zł brutto (814,49 zł netto).
  • Staż pracy powyżej 20 lat - zasiłek dla bezrobotnych wynosi najwięcej, na początku jest to 1440 zł brutto (1221,40 zł netto), a po trzech miesiącach 1130,80 zł brutto, a więc 968,03 zł netto.

Warto pamiętać, że raz w roku, 1 czerwca, zasiłek dla bezrobotnych ulega waloryzacji.

Zasiłek dla bezrobotnych 2021. Komu się należy?

Zasiłek dla bezrobotnych 2021 przysługuje osobom, które były zatrudnione przez 365 dni i otrzymywały wynagrodzenie w wysokości co najmniej najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Oznacza to, że osoby starające się o zasiłek dla bezrobotnych musiały zarabiać przez rok minimum 2800 zł brutto. Należy też wiedzieć, że podczas wyliczania zasiłku dla bezrobotnych 2021 bierze się pod uwagę 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie.

Co ważne, do 365 nie wlicza się jedynie dni pracujących. To także okres prowadzenia działalności gospodarczej, pobierania zasiłku macierzyńskiego czy chorobowego. W okresie tym nie liczy się tylko okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Zobacz wideo „Kolejna tarcza w ogóle nie uwzględnia istnienia ludzi bezrobotnych”

Zasiłek dla bezrobotnych 2021. Na jak długo jest przyznawany?

Zasiłek dla bezrobotnych 2021 jest przyznawany na 180 lub 365 dni. Wszystko uzależnione jest od stażu pracy i sytuacji na rynku pracy. W przepisach został uwzględniony zapis, mówiący o tym, że zasiłek jest przyznawany na 180 dni, jeżeli w danym powiecie stopa nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Na 365 dni wypłacania zasiłku dla bezrobotnych mogą liczyć osoby starsze – powyżej 50 roku życia – i mające minimum 20 lat stażu pracy. Dodatkowo przez rok mogą korzystać z zasiłku osoby samotnie wychowujące dziecko.

Więcej o: