Uzasadnienie wyroku TK. "Po jakimś czasie pojawiła się nie wiadomo skąd gotowa wersja, którą trzeba było tylko podpisać"

Uzasadnienie wyroku TK w sprawie aborcji nie spotkało się z akceptacją wszystkich sędziów. "Był wstępny projekt, nad którym miały toczyć się prace, jednak zamiast tego po jakimś czasie pojawiła się nie wiadomo skąd gotowa wersja, którą trzeba było tylko podpisać" - wyznał jeden z nich w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Uzasadnienie wyroku TK ws. dopuszczalności aborcji opublikowano 27 stycznia, po 100 dniach od jego ogłoszenia. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw o godz. 23:15, co jest równoznaczne z tym, że decyzja weszła w życie. Od tej pory niezgodna z konstytucją jest aborcja wykonywana ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, m.in. w postaci poważnych wad rozwojowych płodu, wykrywanych we wstępnych etapach ciąży.

Zobacz wideo Emilewicz: Aborcja na życzenie jest dla mnie moralnie i etycznie nieakceptowalna

Uzasadnienie wyroku TK

Przed publikacją wyroku Trybunał Konstytucyjny opublikował 154-stronicowe uzasadnienie wyroku TK w sprawie aborcji. Chociaż odkąd 97 dni temu 22 października ogłoszono decyzję, odbywają się masowe, największe od 1989 protesty na ulicach całej Polski, rząd nie zmienił swojej decyzji.

W uzasadnieniu wyroku TK możemy przeczytać, że: 

Zdaniem Trybunału, »dziecko jeszcze nieurodzone, jako istota ludzka – człowiek, któremu przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność, jest podmiotem mającym prawo do życia, zaś system prawny – zgodnie z art. 38 Konstytucji – musi gwarantować należytą ochronę temu centralnemu dobru, bez którego owa podmiotowość zostałaby przekreślona«. Trybunał przyjął wskazane rozumienie przywołanego przepisu konstytucyjnego, odczytując go w związku z konstytucyjną zasadą ochrony godności człowieka (wysłowioną w art. 30 Konstytucji), która zakłada jednakową dla każdego godność osobową oraz brak możliwości traktowania kogokolwiek przedmiotowo. Na tej podstawie Trybunał stwierdził, że »nieracjonalna jest dewitalizacja godności człowieka z uwagi na jego fazę rozwojową, gdyż pozbawienie życia, bez względu na jego etap, unicestwia równocześnie podmiot, któremu ta godność przynależy.

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" część sędziów TK miała odmówić złożenia podpisu po zapoznaniu się z uzasadnieniem.

Był wstępny projekt, nad którym miały toczyć się prace, jednak zamiast tego po jakimś czasie pojawiła się nie wiadomo skąd gotowa wersja, którą trzeba było tylko podpisać. Jeśli została przygotowana przez sędziów TK, to na pewno nie przez wszystkich członków składu orzekającego

- poinformował jeden z ich anonimowych rozmówców. 

Więcej o: