uznanie ojcostwa

Więcej o:

uznanie ojcostwa

 • Ustalenie ojcostwa - pozew, domniemanie, badanie DNA

  na celu uznanie dziecka przez jego faktycznego ojca. Jakich sytuacji dotyczy sądowe ustalenie ojcostwa? Sądowe ustalenie ojcostwa dziecka może dotyczyć sytuacji, gdy: nie zachodzi domniemanie, że ojcem jest mąż matki lub takie domniemanie zostało obalone, nie nastąpiło uznanie ojcostwa lub doszło do

 • Zmiana nazwiska - kiedy i jak można zmienić nazwisko?

  jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska

 • Jak zarejestrować dziecko? Formalności związane z wizytą w USC

  uznaniu ojcostwa , potwierdzone przez matkę dziecka najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od momentu złożenia oświadczenia w USC. Rodzice mogą także zdecydować wspólnie, że będzie to nazwisko matki albo połączenie obu nazwisk. Jeśli nie dojdą do porozumienia, w dokumentach będzie umieszczone nazwisko

 • Rodzina - małżeństwo czy konkubinat?

  - jeśli ojciec uznał je - nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. W obu wypadkach rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich lub nazwisko utworzone z połączenia nazwisk matki i ojca. Jeśli rodzice nie złożą