Nowe zasady dla duchownych od 1 stycznia. Dotyczą ograniczeń kontaktów z dziećmi

W nowym roku duchownych archidiecezji krakowskiej obowiązywać będą nowe zasady dotyczące kontaktów z dziećmi. Abp Marek Jędraszewski w połowie grudnia podpisał specjalny dekret, w którym określono zbiór reguł. Ich przestrzeganie ma pomóc "w wyeliminowaniu ryzyka umyślnej lub choćby przypadkowej krzywdy doświadczonej w relacjach pomiędzy dziećmi a członkami archidiecezji".

Więcej na gazeta.pl

Dekret, podpisany przez arcybiskupa metropolitę krakowskiego Marka Jędraszewskiego, zawiera reguły "poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, w Archidiecezji Krakowskiej". 

Duchowni mają mieć ograniczony kontakt z małoletnimi 

W dokumencie zapisano, że nadrzędne jest prawo rodziców i opiekunów prawnych do decydowania i posiadania pełnej wiedzy o dzieciach, dlatego należy zadbać o posiadanie zgody rodziców na podjęcie duszpasterskiej pracy

Arcybiskup zabronił m.in. osobom niebędącymi rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka, bez zgody właściwego przełożonego, sprawowania sakramentów świętych oraz innych rodzajów pobożności poza miejscem i formą przewidzianą do tego w przepisach kościelnych.

Zakaz przyjmowania dzieci w mieszkaniach 

W dokumencie umieszczono zapis dotyczący zakazu spotkań w mieszkaniach duchownych. Mają spotykać się z małoletnimi, tylko w zaplanowanym i określonym wcześniej czasie i miejscu. 

Zabrania się zapraszania i przyjmowania małoletnich w mieszkaniach duchownych, wyłączając spotkania o charakterze rodzinnym, a także te, które są odbywane w obecności rodziców lub opiekunów prawnych

- czytamy w dekrecie. Kapłani mają też zakaz przewożenia dzieci swoimi samochodami bez posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych.

Zabrania się uprawiania z małoletnimi indywidualnych form sportu i rekreacji, jeśli nie jest to związane z oficjalnie prowadzonym treningiem sportowym lub nie występuje za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych 

- pisze również abp Marek Jędraszewski. Duchowni dostali także zakaz stosowania jakiejkolwiek przemocy, kar cielesnych i wrogich gestów, złego traktowania ze względu na narodowość, rasę, wygląd, wykształcenie, poglądy polityczne lub przymioty osobowości, rozmów oraz podtekstów i żartów o charakterze erotycznym. Nie mogą też przekraczać granic intymności fizycznej w postaci podejmowania jakiejkolwiek formy kontaktu cielesnego, o ile nie wymaga tego zdrowie i życie. 

Jeśli duchowni chcą skontaktować się z małoletnim, mają korzystać z poczty i telefonów służbowych. Zabroniono im zbyt częstych kontaktów korespondencyjnych z dziećmi oraz pozyskiwania ich indywidualnych numerów telefonów, jeśli rodzice nie udzielą na to zgody.

Zobacz wideo https://www.edziecko.pl/starsze_dziecko/7,79351,27955174,powrot-uczniow-do-szkol-10-stycznia-zaszczepienie-powoduje.html

Zasady mają wyeliminować ryzyko choćby przypadkowej krzywdy 

"Dekret Metropolity Krakowskiego jest wynikiem półtorarocznej pracy Zespołu Roboczego ds. Programu Prewencji w Archidiecezji Krakowskiej, który odpowiadał za przygotowanie odpowiedniej reguły służącej jeszcze lepszej prewencji oraz wyeliminowaniu ryzyka umyślnej lub choćby przypadkowej krzywdy doświadczonej w relacjach pomiędzy członkami Archidiecezji Krakowskiej. Należy podkreślić, że wspomniana reguła nie dotyczy tylko małoletnich, choć w dużej mierze jest na nich skoncentrowana, lecz dotyczy również osób bezbronnych, jak również innych wiernych dorosłych, co zapewne jest nowym spojrzeniem w stosunku do wytycznych innych diecezji" - mówi ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik prasowy krakowskiej kurii, cytowany przez "Gazetę Krakowską". 

Księża, klerycy oraz świeccy, którzy pracują w instytucjach archidiecezji, mają 60 dni na potwierdzenie, iż zapoznali się z zapisami. Deklarację o zrozumieniu treści dekretu duchowni mają podpisać do końca lutego 2022 roku.

Więcej o: