Dariusz Piontkowski: Planujemy, że 1 września rok szkolny rozpocznie się tradycyjnie w szkołach. Nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa

Minister edukacji narodowej na konferencji, która odbyła się 5 sierpnia 2020 roku, opowiedział, jak będzie wyglądał powrót do szkół od 1 września.

5 sierpnia 2020 roku odbyła się konferencja prasowa ministra edukacji narodowej, Dariusza Piontkowskiego. Szef resortu mówił m.in. o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2020/2021.

Czy dzieci wrócą do szkół?

Minister edukacji narodowej podczas konferencji powiedział, że trwają prace nad organizacją przyszłego roku szkolnego. Piontkowski wspomniał, że przez pandemię jest to rok szczególny.

Od dłuższego czasu pracujemy nad tym, jak zorganizować nowy rok szkolny 2020/2021. Oczywiście chcemy, aby dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkół i dlatego też wyraźnie mówimy o tym, o czym wspomniał  już pan premier, główny inspektor sanitarny i minister zdrowia.

- powiedział szef MEN.

Chcemy, aby podstawowym modelem pracy w nowym roku szkolnym był tradycyjny model, w którym dzieci spotykają się z nauczycielami, kiedy zajęcia odbywają się w szkołach. Planujemy, że 1 września rok szkolny rozpocznie się tradycyjnie w szkołach

- dodał minister edukacji narodowej.

W planach jest, że 1 września uczniowie przyjdą do szkół, spotkają się z nauczycielami i poznają rozkład zajęć. W kolejnych dniach będą odbywały się zajęcia lekcyjne w placówkach edukacyjnych.

Minister edukacji narodowej o tym, jak bezpiecznie zorganizować lekcje w szkołach

Piontkowski opowiedział o tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne, jak bezpiecznie zorganizować lekcje w szkołach. Większość wytycznych obowiązywała już wcześniej. W szkołach podczas zajęć nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa. Nadal będą obowiązywały zasady dezynfekcji pomieszczeń i utrzymywania higieny. Do szkoły będą mogli przychodzić tylko zdrowi uczniowie, to samo będzie dotyczyło nauczycieli.

Chcemy ograniczyć do minimum kontakt z osobami z zewnątrz

- powiedział minister.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Minister został też zapytany, czy będzie istniała możliwość edukacji zdalnej, jeśli rodzice będą obawiali się zakażenia w szkole. 

Szanowni państwo, rodzice nie są epidemiologami. My nasze wytyczne konsultowaliśmy z GIS i innymi podmiotami. Jesteśmy gotowi na bezpieczny powrót do tradycyjnej nauki

- odpowiedział polityk.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii

Dyrektorzy, nauczyciele i rodzice z niecierpliwością czekali na konkrety w sprawie powrotu dzieci do szkół. Kiedy zaczęła się konferencja prasowa, resort udostępnił wytyczne do ponownego otwarcia placówek. Oficjalny dokument ma osiem stron i zawiera szczegóły, jak zorganizować funkcjonowanie zajęć szkolnych, jak zapewnić dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni.

Dla bezpieczeństwa w czasach pandemii MEN zaplanował trzy warianty.

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można - z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji - uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Więcej o: