1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Dodatek solidarnościowy dla kogo i od kiedy? Ile będzie wynosiło świadczenie?

Dodatek solidarnościowy - kto dostanie? Od kiedy? Najważniejsze informacje na temat dodatku solidarnościowego. Przykład wniosku.

Dodatek solidarnościowy - dla kogo?

Dodatek solidarnościowy to świadczenie, które zostało wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. 4 czerwca 2020 roku projekt prezydenckiej ustawy o dodatku solidarnościowym trafił do Sejmu. Dodatek przysługuje osobom, które w czasie epidemii po 15 marca 2020 rok straciły pracę. Dodatek solidarnościowy będzie można pobierać od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł. Aby dostać dodatek, należy spełniać następujące warunki:

 • mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2, lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,
 • podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku,
 • dodatek można dostać jeżeli pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem albo umowa wygasła po 15 marca 2020 r. z upływem czasu, na który ją zawarł,
 • nie podlegać ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji kiedy jest się zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

Jak złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy?

Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć do 31 sierpnia 2020 r. Aby otrzymać dodatek solidarnościowy, należy złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS. Wniosek można przekazać wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

ZUS infolinia

Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z danymi osobami e-mailem lub telefonicznie. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego pojawi się na profilu ubezpieczonego na portalu PUE ZUS. 

Kontakt do ZUS: 

W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7-18 w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00

Za pośrednictwem poczty elektronicznej - pod adresem: cot@zus.pl

Zasiłek solidarnościowy wniosek - przykład

Poniżej przykład, jak napisać wniosek o zasiłek solidarnościowy:

Pani xxx pracowała od 7 stycznia 2020 r. do 20 marca 2020 r. na etacie w biurze rachunkowym. Potem pracodawca nie przedłużył jej umowy. Od 4 maja 2020 r. jest zarejestrowana w urzędzie pracy, nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych.

Pani xxx złożyła 25 czerwca elektroniczny wniosek do ZUS o dodatek solidarnościowy za czerwiec, lipiec i sierpień.

Otrzyma przez trzy kolejne miesiące po 1400 zł, bo spełnia warunki:

 • podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez okres co najmniej 60 dni w 2020 roku
 • została bez pracy po 15 marca 2020 r.
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczenia
 • legalnie przebywa w Polsce
 • złożyła wniosek przed 31 sierpnia 2020 r.