Przetoka u dziecka - czym jest, czy jest groźna

Przetoka u dziecka, czyli anatomicznie nieprawidłowy kanał między narządami bądź organami wewnętrznymi a skórą, stanowi problem. Jego powaga zależy od tego, gdzie zlokalizowana jest patologia. Czasem przetoka u dziecka jest wyłącznie defektem kosmetycznym, który nie wymaga interwencji medycznej. Zdarza się jednak, że stanowi zagrożenie zdrowia i życia - konieczna jest natychmiastowa operacja.

Przetoka u dziecka. Co to takiego?

Przetoka - tak u dziecka, jak i osoby dorosłej - jest niefizjologicznym połączeniem najczęściej dwóch, rzadziej kilku narządów. Problem może dotyczyć osób w każdym wieku. Ponieważ przetoka może być także wrodzona, powstała wskutek wad rozwojowych, stwierdza się ją już u noworodków.

Przetoki mogą występować w różnych miejscach. Medycyna wyróżnia dwa rodzaje patologii: przetoki wewnętrzne i zewnętrzne. Nieprawidłowe anatomicznie kanały między organami wewnętrznymi nazywane są przetokami wewnętrznymi, z kolei połączenia narządów wewnętrznych ze skórą - przetokami zewnętrznymi lub narządowo-skórnymi. Objawy przetoki u dziecka zależą od tego, gdzie są zlokalizowana, jaki ma charakter i które narządy łączy.

Przetoki - tak u dzieci, jak i dorosłych - mogą być również nabyte. Wówczas połączenie dwóch przestrzeni powstaje wskutek:

  • patologicznych procesów wywołanych stanami zapalnymi, najczęściej gdy choroba przeniosła się poza narząd zajęty pierwotnie, zajmując organ z nim sąsiadujący,
  • nowotworów - w przypadku nacieków nowotworowych lub martwicy tworzą się połączenia, które są niefizjologiczne, nieprawidłowe anatomicznie,
  • jako następstwo urazów czy powikłań pooperacyjnych, jako następstwo rozejścia się zespoleń. Najczęściej dochodzi do wytworzenia przetok zewnętrznych. To powikłania urazowe bądź pooperacyjne.

Przetoki mogą być też wykonane celowo, w przebiegu niektórych chorób, za pomocą technik chirurgicznych (np. stomia). Sztuczna przetoka ma np. zapobiec gromadzeniu się ropy czy wysięku.

Przetoka u dziecka - objawy

Objawy przetok u dziecka zależą od ich lokalizacji oraz narządów, które łączą kanały.
Przetoki najczęściej tworzą się w obrębie układu pokarmowego lub moczowego, ale mogą się pojawić także w innych, nieoczywistych miejscach, jak choćby między naczyniami krwionośnymi (w zespole Parkesa-Webera). Inne spotykane przetoki u dzieci to: przetoka wieńcowo-komorowa, przetoka skórna, przetoka odbytu (połączenie odbytu ze skórą) czy przetoka zewnętrznej części ucha (to pozostałość po płodowych kieszonkach skrzelowych).

Czy przetoka u dziecka jest niebezpieczna?

To, czy przetoka u dziecka jest niebezpieczna, zależy od tego, gdzie jest zlokalizowana, a i jakich narządów dotyczy.

Może się także zdarzyć, że niegroźna przetoka może zacząć ropieć, co jest sygnałem, że zainfekowały ją bakterie. To może prowadzić do groźnych powikłań, ponieważ drobnoustroje mają możliwość, by rozprzestrzenić się po całym organizmie. Aby zapobiec sepsie czy zapaleniom różnych organów, włącza się antybiotykoterapię.

Przetoka u dziecka - leczenie

Leczenie przetoki u dziecka zależy od kilku czynników, między innymi od tego, gdzie zlokalizowany jest kanał, z jakiej przyczyny powstał i w jakim wieku jest dziecko. Leczenie jest kwestią indywidualną i może mieć wiele różnych scenariuszy.

Jeśli zatoka jest groźna, najczęściej konieczna jest operacja. Ponieważ bywa, że przetoka jest wadą wrodzoną, zabiegi - jeśli są wymagane - przeprowadza się już u noworodków.

Zdarza się jednak, że przetoki, także te wrodzone, nie są groźne. Najczęściej więc, jeśli tylko można, lekarze z interwencją chirurgiczną wstrzymują się do odpowiedniego wieku lub nie podejmują jej wcale.

Przetoka może nie dawać żadnych objawów przez wiele lat. Rezygnuje się wtedy z leczenia operacyjnego. Należy jednak być czujnym Nie ma bowiem pewności, że nie pojawią się powikłania i groźne sytuacje. Może bowiem dojść do dojdzie do jej zakażenia, z czym wiąże się nie tylko leczenie antybiotykiem, ale i interwencja chirurgiczna.

To także może cię zainteresować:

Badania prenatalne - dlaczego warto je wykonać?

Więcej o: