15 kategorii, 15 pytań. Sprawdź, jak bardzo wszechstronny jesteś

1 / 15

Kantyczka jest rodzajem:

2 / 15

Suma kątów w sześciokącie foremnym wynosi:

3 / 15

Największym gryzoniem jest:

4 / 15

Po niemiecku to miasto nazywa się Mainz, a po polsku:

5 / 15

Brąz jest:

6 / 15

W fizyce symbolem 'a' oznacza się:

7 / 15

Obecnie Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest:

8 / 15

'Panny z Awinionu' to jedno z największych dzieł:

9 / 15

La Scala znajduje się w:

10 / 15

Bobsleje rozgrywane są na:

11 / 15

Sentencja 'De gustibus non est disputandum' dotyczy:

12 / 15

Słynny 'Taniec rycerzy' Siergieja Prokofjewa pochodzi z baletu:

13 / 15

Sikhizm to religia złożona z elementów:

14 / 15

Jakie kolory użyte są w symbolu Obrony Cywilnej?

15 / 15

Krwinka czerwona to inaczej: