QUIZ wiedzy ogólnej. Temat przewodni - 5. Masz szansę na komplet?

1 / 8

Piątą planetą od Słońca jest:

2 / 8

Kogo nazywa się piątym kołem u wozu?

3 / 8

Zespół Jackson 5 (później The Jacksons) działa do dziś w 4-osobowym składzie.

4 / 8

Jak zapiszemy rzymskie 5?

5 / 8

Kto jest autorem powieści pt. "Pięć małych świnek"?

6 / 8

Jaka litera w amerykańskim systemie oceniania odpowiada naszej ocenie 5?

7 / 8

Cyfra 5 podniesiona do potęgi 5. wynosi:

8 / 8

Wśród pięciu największych polskich miast (pod względem powierzchni) nie znajduje się:

Zdasz na 5? ;)
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.