Tych łacińskich zwrotów używamy na co dzień. QUIZ sprawdzi, czy wiesz, co znaczą

1 / 10

W jednej z kolęd można usłyszeć słowa "in excelsis". Co one oznaczają?

2 / 10

Działając ad hoc, działamy:

3 / 10

Credo to wyznanie:

4 / 10

W świecie naukowym można spotkać się z tytułem honoris causa. Co on oznacza?

5 / 10

Określenie stricte oznacza:

6 / 10

Pytając o czyjeś alter ego, chcemy uzyskać informację o jego:

7 / 10

Vice versa. To oznacza:

8 / 10

Co oznacza słowo "lex"?

9 / 10

Dziękowanie a priori oznacza:

10 / 10

Cito to często spotykane określenie w świecie medycznym. Oznacza ono:

Na pewno wiesz, co oznaczają te zwroty? Rozwiąż quiz i się przekonaj!
Copyright © Agora SA