Pytamy o same podstawy matematyki. W tym QUIZIE wstyd nie mieć kompletu punktów!

1 / 10

Na pole jakiej figury to wzór?

2 / 10

Ile decymetrów to 3 kilometry?

3 / 10

Ile krawędzi ma sześcian?

4 / 10

⅛ to w ułamku dziesiętnym:

5 / 10

Jaką literą w układzie współrzędnych jest oznaczona oś rzędnych?

6 / 10

Co oznaczone jest literą h we wzorze na pole trapezu?

7 / 10

Jaś kupił długopis i ołówek. Ile kosztował ołówek, jeśli wiadomo, że chłopiec zapłacił za zakupy 4,60 zł, a długopis był droższy od ołówka o 2 zł?

8 / 10

MD to rzymski zapis liczby:

9 / 10

Która z podanych jest liczbą naturalną?

10 / 10

Wynikiem dzielenia jest:

Te wzory i pojęcia matematyczne powinno się pamiętać całe życie.
Copyright © Agora SA