Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Alek, członek Szarych Szeregów, którego znamy z książki "Kamienie na szaniec", to:

2 / 13

Ile ramion mają kałamarnice?

3 / 13

Sedymentacja związana jest z:

4 / 13

W układzie SI jednostką temperatury jest:

5 / 13

Ententa to sojusz pomiędzy:

6 / 13

Przyśpieszenie obliczymy:

7 / 13

Stolica województwa świętokrzyskiego to:

8 / 13

"Opowieści z Narnii". Kto jest najmłodszym z rodzeństwa Pevensie?

9 / 13

n! to oznaczenie:

10 / 13

Dekagram to:

11 / 13

Na żółto na mapie hipsometrycznej zaznacza się:

12 / 13

Oblężenie Jasnej Góry miało miejsce w:

13 / 13

Imiesłów jest nieosobową formą: