Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Rabka-Zdrój to miasto w:

2 / 13

Na grafice jest:

3 / 13

Sód w układzie okresowym pierwiastków to:

4 / 13

Kronikarzem nie był:

5 / 13

"Oto jest Kasia" to książka autorstwa:

6 / 13

Wśród roślin iglastych nie ma:

7 / 13

Past participle czasownika buy to:

8 / 13

Powierzchnia swobodna cieczy, mająca kontakt z powierzchnią ciała stałego to:

9 / 13

Tytułowy "Pan Wołodyjowski" ma na imię:

10 / 13

Amper jest jednostką:

11 / 13

Nad kreską ułamkową znajduje się:

12 / 13

Cumulus to chmura:

13 / 13

Czwarty król Polski to: