Te słówka brzmią podobnie po polsku i po angielsku, ale czy znaczą to samo?

1 / 17

Słowo ''pension'' oznacza

2 / 17

Znaczenie słowa ''table'' to:

3 / 17

''Recipe'' to coś, czego potrzebujemy...

4 / 17

''Safe'' to nic innego jak:

5 / 17

Materiał zwany ''clay'' przydaje się na zajęciach plastycznych, bo słowo to oznacza:

6 / 17

Angielskie słówko ''vacation'' to po polsku:

7 / 17

Jeśli czytasz niekiedy prozę po angielsku, na pewno wiesz, że ''novel'' oznacza:

8 / 17

Znaczenie słowa ''plaster'' to:

9 / 17

Angielski termin ''violence'' oznacza:

10 / 17

Angielskie ''herb'' to po polsku:

11 / 17

''Lecture'' to oczywiście:

12 / 17

''Baton'' w języku angielskim oznacza:

13 / 17

Ze słówkiem ''carnation'' spotkamy się...

14 / 17

Ktoś, o kim powiemy ''physician'', to:

15 / 17

Słowo ''tobacco'' oznacza:

16 / 17

Angielskie ''fabric'' to po polsku

17 / 17

Słowo ''mascara'' oznacza: