Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Ile zębów stałych - przy pełnym uzębieniu - ma człowiek?

2 / 13

Twierdzenie Pitagorasa dotyczy:

3 / 13

Tytułowa "Panna z mokrą głową" to:

4 / 13

Gruczołem dokrewnym nie jest:

5 / 13

Powstanie Chmielnickiego wybuchło w:

6 / 13

Kolumbia nie graniczy z:

7 / 13

Liczby, które mnożymy to:

8 / 13

Kość sitowa jest jedną z kości:

9 / 13

Nieodmienną częścią mowy nie jest:

10 / 13

Jan Kiliński z zawodu był:

11 / 13

Twierdzenie Talesa powinno kojarzyć się z:

12 / 13

Trzecia forma (past participle) czasownika choose to:

13 / 13

Hanoi jest stolicą: