Uczniowie podstawówki znają odpowiedzi na te pytania, a ty? Sprawdź, co pamiętasz z lekcji polskiego

1 / 12

Na pytania kogo? co? odpowiada:

2 / 12

Czasownik, który nie ma strony biernej, to czasownik:

3 / 12

Przydawka określa:

4 / 12

Spójniki ale, jednak pojawiają w zdaniach złożonych współrzędnie:

5 / 12

Liczebnik w zdaniu może być:

6 / 12

W języku polskim akcent pada zwykle na:

7 / 12

Formant to:

8 / 12

Dwoje to liczebnik:

9 / 12

Partykuła:

10 / 12

Śpiewający to imiesłów:

11 / 12

Wśród nieodmiennych części mowy nie ma:

12 / 12

Basia jest huśtana przez koleżankę. W tym zdaniu czasownik jest w formie: