Tych słów i sformułowań wszyscy używamy. Wiesz, jak je zapisać?

1 / 16

__ bieżących wydatków. Zapłaciłeś już rachunki?

2 / 16

__ ja sądzę, że dobrze to robić od razu po wypłacie.

3 / 16

Przygarnąłeś psa ze schroniska? __ się już w nowym otoczeniu?

4 / 16

__, aby nie wchodził do mojego pokoju!

5 / 16

Tego właśnie chcesz? Skoro tak __, nie będę tego robić.

6 / 16

__ nie do końca się z tobą zgadzam.

7 / 16

To działo się błyskawicznie. __ ktoś do mnie podszedł.

8 / 16

Podczas koncertu po prostu __.

9 / 16

Ta publiczna toaleta jest naprawdę __!

10 / 16

__ rozkwitają pierwsze pąki.

11 / 16

Rok __ zapowiada się naprawdę interesująco.

12 / 16

__ mi o tym nie wspominaj!

13 / 16

Na wizytówce ma napisane "__ Jan Kowalski".

14 / 16

__ wylatują na zimę z Polski?

15 / 16

Ozdabiasz wielkanocny koszyk __?

16 / 16

__ musimy się spotkać jutro.

Pytamy o ortografię, ale nie tylko