Co ty wiesz o świecie? Na te pytania odpowiesz, jeśli chodziłeś do szkoły

1 / 19

Ile województw jest obecnie w Polsce?

2 / 19

W Polsce, prezes Rady Ministrów to:

3 / 19

Referendum, weto ludowe, inicjatywa ludowa to jedne z instrumentów:

4 / 19

Traktaty rzymskie powinny kojarzyć się z:

5 / 19

Austria jest przykładem państwa federalnego.

6 / 19

John Locke, Jean-Jacques Rousseau czy Alexis de Tocqueville to filozofowie, którym bliska była koncepcja:

7 / 19

Polska została członkiem ONZ:

8 / 19

W Europie mamy obecnie dwanaście monarchii (wliczając Watykan).

9 / 19

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to dokument uchwalony przez:

10 / 19

Kandydat na prezydenta Polski musi mieć skończone:

11 / 19

Czołowym działaczem Stronnictwa Ludowego był:

12 / 19

Kadencja Prezydenta RP trwa:

13 / 19

W Polsce Senat jest __ izbą parlamentu.

14 / 19

W Kanadzie głową państwa jest:

15 / 19

Federacją nie jest:

16 / 19

Gdzie głową państwa są współksiążęta?

17 / 19

W zasadzie suwerenności narodu chodzi o to, że:

18 / 19

Jaki system panuje w Niemczech?

19 / 19

Kto zostaje prezydentem w przypadku śmierci, zrzeczenia się lub usunięcia ze stanowiska prezydenta USA?