Problemy z wagą

W związku z niską wagą urodzeniową i małym przyrostem wagi ciała mojej dziesięciomiesięcznej córki zrobiłam jej badania krwi. Wykazały wskaźnik PLT w wysokości 625 K/ml. W czwartym miesiącu życia wskaźnik ten był co prawda niższy, ale też nie mieścił się w normie i wynosił 441 K/ml. Oprócz tego zrobiłyśmy badania moczu, które wykazało obecność ciał ketonowych. O czym mogą świadczyć te wyniki i czy mają związek ze słabym przybieraniem na wadze?

Nieco podwyższone stężenie płytek (norma wynosi 200-350 tys. w mililitrze), jakie wykazały badania u Pani córeczki, może mieć związek z przebytą infekcją wirusową. Inna możliwa przyczyna to nadmierne zagęszczenie krwi spowodowane niedożywieniem.. W tym wieku także pojawianie się acetonu w moczu związane jest najczęściej z niedoborami kalorycznymi.

Na podstawie samych tylko wyników badań, które Pani podaje, trudno jednak wnioskować o przyczynie niskiej masy ciała i słabego przybierania na wadze. Wymagałoby to przeprowadzenia szczegółowego wywiadu i ewentualnie wykonania badań dodatkowych. A tak na marginesie to dzieci urodzone z niską masą urodzeniową (wcześniaki, a szczególnie dzieci urodzone z niższą masą, niż wynika to z wieku ciążowego) mogą gorzej przybierać na wadze, zwłaszcza jeśli chciałoby się porównywać ich wzrost i wagę z danymi z siatek centylowych dzieci urodzonych o czasie. Bardzo często doganiają masą rówieśników niekiedy dopiero w drugim, a nawet czwartym roku życia. Zdarza się też czasem, choć rzadko, że nie doganiają wcale - po prostu są drobniejsze.

Więcej o: