MMR A PRIORIX - jaka różnica?

Czy istnieje jakąś zasadnicza różnica między tymi szczepionkami oprócz producenta?

Obie szczepionki, choć różnią się zawartymi w nich szczepami odry, świnki i różyczki, pod względem immunogenności (zdolności do wywoływania odpowiedzi odpornościowej) i bezpieczeństwa nie różnią się od siebie.