Zez u niemowlęcia

Słyszałam, że oglądanie telewizji przez niemowlęta może doprowadzić do zeza. Czy to prawda?

Jeśli dziecko nie siedzi zbyt blisko telewizora, zez mu nie grozi, natomiast oglądanie telewizora nie jest korzystne ze względów rozwojowych. Dziecko w ten sposób przyzwyczaja się do stale zmieniających się obrazów, ich migania i później tak postrzega świat. W rezultacie wszystko, co nie miga, wydaje mu się nudne jak flaki z olejem. W tym wieku lepiej poznawać naturalny otaczający nas świat - to też bardzo ciekawe i potrzebne do życia zajęcie.