Niedosłuch po zapaleniu ucha

Na wasze pytania odpowiada dr hab. Piotr Albrecht z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Moja córka ostatnio przechodziła zapalenie ucha. Dostała antybiotyk, ucho zostało wyleczone, ale wydaje mi się, że teraz gorzej słyszy. Czy to normalne przy zapaleniu ucha? Jak długo taki niedosłuch może się utrzymywać? Laryngolog podczas wizyty kontrolnej powiedział, że wszystko jest w porządku i dziecko jest zdrowe.

PAULINA

Bardzo częstym, przejściowym następstwem ostrego zapalenia ucha środkowego jest tzw. wysiękowe zapalenie ucha środkowego spowodowane niedrożnością trąbki słuchowej i zbierającym się za błoną bębenkową płynem. Taki stan po ostrym zapaleniu ucha może się utrzymywać do trzech miesięcy i niewielkie upośledzenie słuchu jest zjawiskiem "fizjologicznym". Jeśli niedosłuch będzie się utrzymywał lub trwał dłużej, trzeba wykonać obiektywne badanie słuchu i tzw. tympanometrię, czyli badanie słuchu polegające na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. I koniecznie ponownie skonsultować się z laryngologiem. W zależności od wyniku tej konsultacji czasem (choć po pierwszym zapaleniu ucha bardzo rzadko) konieczne może być usunięcie trzeciego migdałka lub/i założenie drenu albo drenów do błony bębenkowej spełniających czasowo funkcję trąbki Eustachiusza.

Więcej o: