Siatki centylowe

Specjalne wykresy, znajdujące się w każdej książeczce zdrowia, które pozwalają stwierdzić, czy rozwój dziecka przebiega harmonijnie.

SiatkiCentylowe.pl - sprawdź czy waga i wzrost twojego dziecka są prawidłowe. Rejestruj pomiary i stwórz wykres rozwoju dziecka!

Posługując się siatkami, możemy prześledzić indywidualny rozwój dziecka i porównać go z rozwojem dzieci w tym samym wieku. Ponieważ każde dziecko ma własne, uwarunkowane genetycznie tempo wzrastania, od porównań z innymi dziećmi ważniejsze jest śledzenie indywidualnego tempa rozwoju a także sprawdzanie, czy nie ma rażących dysproporcji pomiędzy wagą i wzrostem malucha bądź wyraźnego lub nagłego zahamowania rozwoju. Nagły spadek na dużo niższy centyl może świadczyć o chorobie, np. o celiakii.

Siatki centylowe do oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży

Opracowanie: Z. Niedźwiecka, I. Palczewska. Zakład Rozwoju Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, Warszawa1999 r.

Siatka centylowa masy ciała chłopców warszawskich

Siatka centylowa wysokości ciała chłopców warszawskich

Siatka centylowa obwodu głowy chłopców warszawskich

Siatka centylowa masy ciała dziewcząt warszawskich

Siatka centylowa wysokości ciała dziewcząt warszawskich

Siatka centylowa obwodu głowy dziewcząt warszawskich

Siatki centylowe do oceny rozwoju fizycznego dzieci urodzonych przedwcześnie

Dzieci urodzone przedwcześnie mają w początkowym okresie życia odmienną dynamikę rozwoju od urodzonych o czasie stąd konieczność stosowania do oceny ich rozwoju norm specyficznych tylko dla nich.

Siatki centylowe zostały opracowane w oparciu o badania dzieci urodzonych przedwcześnie, z masą ciała odpowiednią dla ich wieku płodowego.

Opracowanie: Z. Niedźwiecka, I. Palczewska. Zakład Pediatrii Społecznej i Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka1995 r.

Siatka centylowa masy ciała chłopców urodzonych między 32 a 37 tyg. ciąży

Siatka centylowa długości ciała chłopców urodzonych między 32 a 37 tyg. ciąży

Siatka centylowa obwodu głowy chłopców urodzonych między 32 a 37 tyg. ciąży

Siatka centylowa masy ciała chłopców urodzonych przed 32 tyg. ciąży

Siatka centylowa długości ciała chłopców urodzonych przed 32 tyg. ciąży

Siatka centylowa obwodu głowy chłopców urodzonych przed 32 tyg. ciąży .

Siatka centylowa masy ciała dziewczynek urodzonych między 32 a 37 tyg. ciąży

Siatka centylowa długości ciała dziewczynek urodzonych między 32 a 37 tyg. ciąży

Siatka centylowa obwodu głowy dziewczynek urodzonych między 32 a 37 tyg. ciąży .

Siatka centylowa masy ciała dziewczynek urodzonych przed 32 tyg. ciąży

Siatka centylowa długości ciała dziewczynek urodzonych przed 32 tyg. ciąży

Siatka centylowa obwodu głowy dziewczynek urodzonych przed 32 tyg. ciąży .

Więcej o: