Wścieklizna

Niebezpieczna choroba wywołana przez wirus. Człowiek zaraża się, gdy zostanie pokąsany przez zakażone zwierzę.

Wirus trafia do rany wraz ze śliną chorego zwierzęcia i wędruje do układu nerwowego, powodując porażenie mięśni oddechowych, skurcze krtani i gardła. Chory umiera w wyniku uduszenia.

W Polsce źródłem zakażenia są najczęściej lisy, wiewiórki i psy. Każdy kontakt z zakażonym zwierzęciem jest niebezpieczny. Ranę po pokąsaniu należy natychmiast wielokrotnie przepłukać wodą z mydłem.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że zwierzę miało wściekliznę, trzeba, o ile to możliwe, schwytać je i poddać obserwacji. Jeśli okaże się zdrowe, dziecko uniknie zastrzyków. Zastrzyki zawierają substancje unieczynniające wirusa i uchronią przed wystąpieniem choroby.