Grupy krwi

To swoiste oznaczenia antygenów w czerwonych krwinkach.

Wyróżnia się cztery grupy krwi: A, B, AB i 0. W związku z tym, że każdy erytrocyt ma swój "znak firmowy", ustrój nie toleruje krwinek innej grupy i wprowadzenie ich w czasie transfuzji do organizmu wywołuje natychmiastowe ich niszczenie.

Jedynie krwinki grupy "0" są akceptowane przez wszystkie inne grupy. Grupa krwi nie jest jedynym znacznikiem, jaki posiadają krwinki - jest jeszcze czynnik zwany Rh: "Rh plus" albo "Rh minus". Przy przetaczaniu krwi między biorcą a dawcą musi być również zgodność czynnika Rh.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.