Głuchota

Nieodwracalne uszkodzenie słuchu. Może być jedno- lub obustronna. Jej przyczyny są bardzo różne.

Jeżeli stwierdzamy głuchotę u niemowlęcia, to przyczyną jest zapewne dziedziczna choroba, infekcja wewnątrzmaciczna lub branie w czasie ciąży pewnych leków, np. niektórych antybiotyków (gentamycyny, streptomycyny czy netromycyny).

Jeśli niedosłuch pojawia się u dziecka, które wcześniej dobrze słyszało, możemy przypuszczać, że to wskutek powikłań po przewlekłej infekcji gardła lub ucha. Zdarza się, że uszkodzenie słuchu jest spowodowane zapaleniem opon mózgowych lub przebyciem świnki. Rzadko spotyka się dzieci całkowicie niesłyszące, zwykle mają resztki słuchu i dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie tych zmian i natychmiastowe rozpoczęcie rehabilitacji.

Co może niepokoić?

Jeżeli noworodek lub niemowlę nie reaguje na nagły hałas lub na głos mamy, albo jeżeli niemowlę nie odpowiada gruchaniem i gaworzeniem.

Ponieważ mowa rozwija się tylko wtedy, gdy zdrowy jest słuch, dziecko kilkumiesięczne przestaje gaworzyć, gdyż nie słyszy siebie ani odgłosów z otoczenia.

Jeśli podejrzewasz, że coś jest nie w porządku ze słuchem twojego dziecka - koniecznie idź do lekarza. Są już metody pozwalające wykryć zaburzenia słuchu nawet u najmłodszych dzieci.

Leczenie polega na:

stosowaniu aparatów słuchowych, które wzmacniają docierające bodźce i pozwalają wykorzystać resztki słuchu;

leczeniu operacyjnym - jeśli przyczyną głuchoty jest choroba ucha wewnętrznego. Wszczepia się wtedy pełniące jego funkcję implanty ślimakowe;

terapii zajęciowej, mającej na celu naukę rozumienia mowy i porozumiewania się językiem migowym.

Pamiętaj! Jeżeli twój maluch zawsze odwraca głowę tak, by słuchać tylko jednym uchem, mówi głośno, nastawia telewizor, bardzo wzmacniając głos - idźcie do laryngologa. Ale nie przejmuj się, jeśli dziecko gorzej słyszy, kiedy ma chore gardło, zapalenie ucha lub katar. W czasie infekcji osłabienie słuchu jest naturalne.

Więcej o: