Badania moczu dziecka - objaśnienie symboli

LEU - leukocyty - u chłopców norma wynosi poniżej 3, u dziewczynek poniżej 6 białych krwinek w polu widzenia. Większa ilość świadczy o zakażeniu dróg moczowych.

NIT - azotany - ich obecność świadczy o zakażeniu bakteryjnym. Wynik może być zafałszowany, jeśli mocz przed badaniem był zbyt długo przechowywany (tzn. azotany będą pomimo braku zakażenia).

PRO - białko - jego obecność może świadczyć o stanie zapalnym nerek albo o cukrzycy. Czasem białkomocz występuje u zdrowych dzieci po wysiłku fizycznym.

pH odczyn - powinien być kwaśny, czyli poniżej 7.

BLO - krew (erytrocyty) - norma wynosi poniżej 2 krwinek czerwonych w polu widzenia. Jeśli jest ich więcej, może to świadczyć o zakażeniu dróg moczowych, zakażeniu pęcherza, zapaleniu nerek, zakażeniu kłębuszków nerkowych.

S.G. - ciężar właściwy - u małych dzieci od 1,004 do 1,030 g/cm sześc. Wzrasta, gdy mocz zawiera dużo cukru lub gdy dziecko za mało pije.

KET - ketony - ich obecność wskazuje na cukrzycę. Mogą się jednak pojawić także wtedy, gdy dziecko od dłuższego czasu jest głodne lub miało silne torsje.

BIL - bilirubina - jej obecność świadczy o żółtaczce (niekoniecznie zakaźnej).

GLU - glukoza (cukier) - jej obecność wskazuje na cukrzycę.

Więcej o: