Spojrzeć szerzej na SI. Zaburzenia sensoryczne u dziecka jako element układanki

Zastanawiasz się, czy Twoje dziecko ma zaburzenia sensoryczne? Sparwdź, czym jest SI i jak wygląda proces diangnozy.

Zaburzenia SI to dysfunkcja, która pojawia się wówczas, gdy układ nerwowy w nieprawidłowy sposób organizuje bodźce zmysłowe. Dotyczy to bodźców z systemów: czuciowego, słuchowego, węchowego, smakowego, wzrokowego lub równowagi.

Zobacz wideo Jakie są najczęstsze zaburzenia uczenia?

Czym jest integracja sensoryczna? 

Integracja sensoryczna jest procesem organizowanym przez mózg w celu odczytania bodźców oraz informacji, które otrzymuje od naszego ciała oraz z otoczenia. Nasz mózg odczytuje te sygnały i na ich podstawie tworzy reakcję. Codzienne funkcjonowanie jest możliwe dzięki zmysłom podstawowym jak dotyk, równowaga, czy czucie ciała. Te zmysły z kolei odpowiadają za wszystkie pozostałe zmysły: wzrok, węch oraz czynności manualne.

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej pojawiają się wtedy, gdy zostanie zachwiany wyżej opisany proces. Dokładnie wtedy, gdy mózg nie jest w stanie w prawidłowy sposób odczytać bodźców z otoczenia. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej może być wrażliwe na dotyk, nadpobudliwe, mieć problemy z koncentracją oraz w relacjach z otoczeniem.

Z drugiej strony te wszystkie objawy mogą być reakcją na zupełnie inny problem lub być tylko częścią ogólnej diagnozy dziecka. Dlatego, zanim zaczniemy leczyć dziecko w kierunku SI, warto spojrzeć na problemy malucha szerzej i poprosić o opinię specjalistów z różnych dziedzin. Pierwsze kroki zawsze warto skierować do psychologa, który może stwierdzić, że tak naprawdę chodzi na przykład o ADHD, a może zachowanie dziecka jest wynikiem szoku lub po prostu chwilowym spadkiem formy. Warto mieć SI na uwadze, jednak jako rodzice nie patrzmy tylko w tym jednym kierunku. 

Zaburzenia integracji sensorycznej - leczenie

Leczenie polega na Terapii Sensorycznej, która może trwać od pół roku do dwóch lat w zależności od potrzeb dziecka. W efekcie dziecko ma zacząć lepiej radzić sobie z wykonywaniem codziennych czynności jak kąpiel, rysowanie. Oczekiwana jest także poprawa relacji z rodzicami i otoczeniem.

Terapia SI ma także pomóc dziecku w prawidłowym funkcjonowaniu w dorosłym życiu. Terapia ma także kluczowy wpływ na naukę czytania oraz pisania. Pierwszym etapem leczenia jest diagnoza, następnie wywiad z rodzicami. Po tych dwóch etapach specjalista dobierze odpowiedni zestaw ćwiczeń, które w efekcie mają pomóc dziecku odzyskać integralność procesu pomiędzy bodźcem a reakcją.

Kiedy warto zastanowić się nad diagnozą w kierunku zaburzeń SI? Zasadniczo najpierw należy spojrzeć na problemy dziecka z różnych stron. Porozmawiać z wychowawcą, obserwować dziecko w gronie kolegów i koleżanek z grupy, zapytać o doświadczenia innych rodziców. Zaburzenia integracji sensorycznej może być tylko częścią szerszej diagnozy. Istnieje pewien zespół czynników, które mogą zaniepokoić: 

  •  Dziecko często uderza się, ma problemy z poruszaniem się, na przykład regularnie obija się o futryny. 
  • Unika kąpieli w ciepłej wodzie.
  • Wykazuje wyjątkową niechęć do zajęć plastycznych, gdzie trzeba ubrudzić sobie dłonie. 
  • Nie lubi zabaw grupowych, ze względu na konieczność fizycznego kontaktu z rówieśników i ryzyko popychania lub potrącenia.
  • Często narzeka na zbyt obcisłe ubrania, uwierające elementy: szwy, metki. 
  • Unika dotyku.
  • Często upada.

SI bywa mylone z innymi zaburzeniami lub może być ich częścią. W 2012 roku APA (Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne) zaleciła pediatrom informować rodziców, że SI nie można traktować jako samodzielnej diagnozy. Należy zachęcać rodziców do obserwacji dziecka i współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin i szukać przyczyn zachowania dziecka. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj

Więcej o:
Copyright © Agora SA