Wizyta kontrolna z dzieckiem u lekarza rodzinnego

Wizyta kontrolna z dzieckiem u lekarza rodzinnego ma na celu monitorowanie i ocenę rozwoju dziecka, jak również realizację profilaktyki zdrowotnej. Jak przedstawia się harmonogram spotkań?

Wizyta kontrolna z dzieckiem u lekarza rodzinnego jest bardzo ważna. Rodzice powinni zgłaszać się z dzieckiem do lekarza nie tylko w przypadku choroby, ale także kontrolnie, na tak zwane planowe wizyty profilaktyczne.

Podstawową opiekę pediatryczną zapewnia tak zwany lekarz pierwszego kontaktu (pediatra) lub lekarz medycyny rodzinnej. Ważne, aby na wizyty kontrolne udawać się do poradni dziecka zdrowego (to oznacza przyjęcia pacjentów w innych pomieszczeniach, innych godzinach lub dniach pracy przychodni). Dzięki temu zdrowe dzieci nie mają kontaktu z dziećmi chorymi.

Ważne jest, by dzieckiem opiekował się jeden lekarz, który ma wiedzę i doświadczenie, ale i budzi sympatię oraz zaufanie. Ciągłość i systematyczność opieki zapewnia poczucie bezpieczeństwa zarówno dziecku, jak i jego rodzicom. Lekarz, który zna swojego podopiecznego od narodzin, ma wgląd w dokumentację medyczną, zna małego pacjenta, może więc szybciej zaobserwować i wykryć wszelkie nieprawidłowości. Dzieci do 16 roku życia badane są w obecności matki lub ojca.

Bilanse zdrowia dziecka. Kiedy pojawić się na wizycie?

Zobacz wideo

Wizyta kontrolna z dzieckiem u lekarza rodzinnego: cele

Celem wizyt kontrolnych z dzieckiem u lekarza rodzinnego jest obserwacja i kontrola rozwoju dziecka, ocena stanu zdrowia, zapobieganie chorobom, w tym realizacja szczepień ochronnych. Bardzo ważne jest zbieranie wywiadu oraz przeprowadzenie badania lekarskiego. To umożliwia wczesne wykrycie objawów zaburzeń rozwoju czy chorób.

Podczas wizyt kontrolnych u lekarza rodzinnego specjalista omawia z rodzicem zasady dotyczące żywienia dziecka, właściwej diety matki karmiącej, pielęgnacji małego pacjenta, ocenia gotowość szkolną dzieci, kwalifikuje do zajęć wychowania fizycznego, sportu szkolnego czy ustala ograniczenia dotyczące wyboru nauki i zawodu - w zależności od wieku.

Podstawowymi metodami zbierania informacji o stanie zdrowotnym dziecka są: obserwacja, wywiad/rozmowa z rodzicami, rozmowa z dzieckiem, badanie, przeprowadzenie pomiarów parametrów życiowych oraz analiza dokumentacji medycznej.

Jak wygląda wizyta kontrolna z dzieckiem u lekarza rodzinnego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 130), w Polsce dzieci i młodzież do lat 18 objęte są profilaktyczną opieką zdrowotną. Jej wyrazem są powszechne profilaktyczne badania lekarskie, tak zwane bilanse zdrowia.

Każda wizyta kontrolna (bilans) składa się z:

 • wywiadu lekarskiego,
 • analizy dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych,
 • badania podmiotowego (badania kontrolne dziecka),
 • oceny rozwoju fizycznego, pomiarów antropometrycznych: pomiar masy ciała (wagi) i długości ciała (wysokości), obwód głowy - nanoszonych na tak zwane siatki centylowe. To ważne, ponieważ z założenia prawidłowy rozwój fizyczny i psychoruchowy dziecka jest jednym z najłatwiej obserwowanych wskaźników dobrego stanu jego zdrowia,
 • oceny rozwoju dziecka w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej, ocena rozwoju psychoruchowego.

Badanie kontrolne (bilans) kończy wniosek i przekazanie rodzicom zaleceń na temat dalszej profilaktyki i promocji zdrowia.

Wizyta kontrolna z dzieckiem u lekarza rodzinnego: harmonogram

Harmonogram profilaktycznych wizyt w poradni dziecka zdrowego ustala Minister Zdrowia w rozporządzeniu w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej oraz terminów ich wypełniania. Na każdą wizytę należy zabierać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka.

Pierwsza wizyta kontrolna w drugim tygodniu życia dziecka odbywa się, jeżeli noworodek nie zostanie objęty opieką położnej środowiskowej. Wówczas na podstawie wnikliwego wywiadu oraz badania zostaje stworzona dokumentacja, na podstawie której lekarz będzie śledził i analizował rozwój dziecka i stan jego zdrowia.

Bilanse przeprowadzane są w okresie niemowlęcym – po ukończeniu każdego kwartału życia oraz w 2, 4, 6, 10, 13, 16 i 18 roku życia. Tym samym harmonogram wizyt kontrolnych z dzieckiem u lekarza rodzinnego obejmuje wizyty w:

 • drugim miesiącu życia,
 • 3.- 4. miesiącu życia,
 • 5.- 6. miesiącu życia,
 • 9.-10. miesiącu życia,
 • 13.-14. miesiącu życia
 • 16.-18. miesiącu życia,
 • badanie profilaktyczne w wieku dwóch lat,
 • badania profilaktyczne w wieku czterech lat,
 • badania profilaktyczne piętnastolatka,
 • badania profilaktyczne ucznia kończącego szkołę średnią.
Więcej o: