Echo serca: na czym polega i kiedy się je wykonuje?

Echo serca, czyli echokardiografia, jest bezinwazyjnym i bezpiecznym badaniem obrazowym. Ta technika diagnostyki polega na badaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. Pozwala zdiagnozować nieprawidłowości i wady organu.

Echo serca to potoczna nazwa echokardiografii, czyli badania obrazowego pozwalającego na ocenę funkcjonowania jam i zastawek serca, przepływu krwi oraz dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. Echokardiografia nazywana jest również USG serca czy UKG (ultrasonokardiografia). Jest pomocna w wykrywaniu wad budowy serca i nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. To obok EKG najważniejsze badanie kardiologiczne.

Echo serca jest badaniem szeroko dostępnym, bezinwazyjnym i bezpiecznym. Można je powtarzać i wykonywać cyklicznie. USG serca umożliwia ocenę struktur anatomicznych serca, a także ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych, jak również przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) i naczyń wieńcowych.

Echo serca pozwala na zdiagnozowanie ewentualnych wad w budowie anatomicznej serca oraz zaburzeń w jego pracy. Ułatwia wykrycie przebytego zawału, obecność skrzepliny, nowotworu serca, płynu w osierdziu. Stosuje się je w diagnostyce wad serca (wrodzonych i nabytych), ocenie pooperacyjnej wszczepionych zastawek, by-passów oraz innych zabiegów.

Wrodzone wady serca. Jakie są?

Zobacz wideo

Echo serca - wskazania do badania

Echo serca zleca się, gdy zaobserwowane nieprawidłowości wymagają pogłębionej diagnostyki w kierunku chorób kardiologicznych. Tym samym wskazaniem do badania jest:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • niewyjaśnione omdlenia,
 • ból w klatce piersiowej niewiadomego pochodzenia,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • szmery w sercu,
 • choroba wieńcowa,
 • wady zastawek,
 • przebyty udar mózgu.
 • zawał mięśnia sercowego,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • zapalenie wsierdzia,
 • choroba zakrzepowo-zatorowa.

Echo serca - rodzaje badania

Najczęstszym rodzajem wykonywanej echokardiografii jest echokardiografia przezklatkowa (TTE). Poza tym wykonuje się również takie badania jak: echokardiografia obciążeniowa, echokardiografia kontrastowa, a także echokardiografia przezprzełykowa. Echokardiografię przezprzełykową zleca się, gdy obraz przezklatkowy nie jest wystarczający i nie wskazuje jednoznacznie przyczyn problemów zdrowotnych. Przeprowadza się ją także, gdy istnieje podejrzenie rozwarstwienia aorty czy w przypadku nieprawidłowo funkcjonujących protez zastawek. Echokardiografia obciążeniowa zwykle jest wykonywana w przypadku podejrzenia choroby wieńcowej. Szczególnym rodzajem badania jest echo serca płodu. Dzięki niemu można sprawdzić, jak rozwija się i pracuje serce nienarodzonego dziecka.

Stosuje się również różne systemy echokardiograficzne (echokardiografia jedno-, dwu- i trójwymiarowa oraz dopplerowska). Badanie echokardiograficzne umożliwia obrazowanie serca w różnych projekcjach i technikach.

Echo serca - na czym polega badanie?

Badanie trwa nie dłużej niż 30 minut. Nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać. Wyjątkiem jest echokardiografia obciążeniowa lub przezprzełykowa. Badanie pierwsze wymaga zażycia stosownych leków, zaś drugie - pojawiania się na czczo i wykonania EKG oraz RTG klatki piersiowej.

Aby przeprowadzić badanie echa serca, należy położyć się na lewym boku, z lewą ręką uniesioną ku górze i położoną za głową. Prawa ręka jest ułożona wzdłuż tułowia. Lekarz przeprowadzający badanie przykłada głowicę urządzenia na klatce piersiowej. Ta jest pokryta żelem, który poprawia obrazowanie. Głowica odbiera odbitą falę, która następie jest przetwarzana w ruchome obrazy serca, widoczne na ekranie.

Aparat wykorzystuje fale ultradźwiękowe, które odbijając się od analizowanych struktur i dają ich obraz na monitorze urządzenia. Przeważnie stosuje się ultradźwięki o częstotliwości od 1 do 10 MHz. Echokardiografia przezklatkowa może być wykonywana także z pomocą środka cieniującego, tzw. kontrastu.

Podczas badania wyświetlany jest obraz serca w czasie rzeczywistym. Uzyskany obraz można wydrukować lub zapisać. Badanie przeprowadza kardiolog lub lekarz ultrasonografista. Echo serca można wykonać zarówno w ramach NFZ na zlecenie kardiologa, jak i prywatnie. Wówczas cena waha się od 100 do 200 zł. Ponieważ wartość badania zależy w dużej mierze od umiejętności specjalisty, istotne jest, w jakim gabinecie będzie wykonywane. Listę akredytowanych gabinetów stworzyło Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Więcej o: