Dziecko w szpitalu: prawa pacjenta i opiekuna

Dziecko w szpitalu musi czuć się komfortowo i bezpiecznie, na ile tylko jest to w tej sytuacji możliwe. Podobnie powinni czuć się rodzice bądź opiekunowie małego pacjenta. Nie jest to łatwe, ponieważ hospitalizacja zwykle wywołuje mnóstwo emocji i stresu.

Dziecko w szpitalu musi mieć zapewnioną nie tylko pomoc medyczną i opiekę, ale i poczucie bezpieczeństwa. Rodzice z kolei powinni mieć możliwość uzyskania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka i możliwości towarzyszenia mu w czasie choroby. Gwarantują to prawa pacjenta oraz opiekuna.

Choroby zakaźne dzieci. Jakie są najczęstsze?

Zobacz wideo

Dziecko w szpitalu: prawa pacjenta

Prawa małych pacjentów są zawarte na Karcie Praw Dziecka-Pacjenta. Aby się z nią zapoznać, można ją pobrać ze strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta. Karta w formie plakatu wisi również we wszystkich szpitalach dla dzieci.

Karta Praw Dziecka-Pacjenta liczy 13 punktów. Zostały w niej zapisane (w zwięzły i zrozumiały sposób) prawa przysługujące dzieciom i ich opiekunom. Karta powstała na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta, czerpiąc również z zapisów Konwencji o Prawach Dziecka. Jak brzmią poszczególne zapisy?

 1. Dzieckiem - pacjentem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat.
 2. Jeżeli zachorujesz, personel medyczny powinien zrobić wszystko, żeby cię wyleczyć i zapewnić ci opiekę podczas leczenia.
 3. Kiedy tylko stan twojego zdrowia się poprawi się na tyle, że będziesz mógł wrócić do domu, masz do tego prawo.
 4. Ty oraz twoi rodzice lub opiekunowie macie prawo wiedzieć, w jaki sposób lekarze zamierzają cię leczyć i jakie to przynosi efekty.
 5. Twoi rodzice lub opiekunowie mają prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej twojego leczenia.
 6. Decyzja o leczeniu nie może być podejmowana bez twojego udziału, jednak dopóki nie skończysz 16 lat, podejmą ją za Ciebie rodzie lub opiekunowie. Później ty będziesz o tym współdecydował.
 7. Nikt bez twojej zgody nie może rozgłaszać, że jesteś chory - masz prawo, by zachowano to w tajemnicy.
 8. Nikt nie może cię bić, zawstydzać, lekceważyć i straszyć. W czasie choroby dorośli powinni szczególnie cię wspierać i dbać o twoje dobre samopoczucie.
 9. Masz prawo do stałego kontaktu z najbliższymi. Twoi bliscy mają prawo być z tobą w szpitalu lub sanatorium. Tylko w wyjątkowych sytuacjach lekarze mogą zdecydować inaczej.
 10. Podczas pobytu w szpitalu, sanatorium czy uzdrowisku zawsze możesz do swoich bliskich zadzwonić lub napisać.
 11. Przebywając w szpitalu lub sanatorium, masz prawo do nauki, zabawy i odpoczynku.
 12. Jeśli tylko masz ochotę możesz, spotkać się z osobą duchowną twojego wyznania.
 13. Masz prawo umieścić cenne przedmioty w depozycie szpitalnym.

Ponadto każe dziecko ma prawo do wyrażenia swojego zdania we wszystkich sprawach, które go dotyczą. Personel medyczny i opiekunowie są zobowiązani do wysłuchania dziecka oraz przyjęcia jego opinii z należytą wagą.

Dziecko w szpitalu: prawa opiekuna

Jakie prawa mają rodzice i opiekunowie dzieci w szpitalu? Przede wszystkim prawo do przebywania w szpitalu z hospitalizowanym dzieckiem. To nie tylko daje możliwość opieki pielęgnacyjnej, ale i komfort psychiczny oraz poczucie bezpieczeństwa dziecka. Od 3 lipca 2019, kiedy w życie weszła nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, szpitale nie mogą pobierać opłat od rodziców i opiekunów, którzy czuwają przy chorym dziecku lub osobie niepełnosprawnej. Opiekunowie nie będą ponosić żadnych kosztów, za ich pobyt przy dziecku w szpitalu zapłaci NFZ.

Poza tym rodzice i opiekunowie dziecka w szpitalu mogą towarzyszyć dziecku podczas badania lub udzielania innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza albo pielęgniarkę. Wyjątek stanowią zabiegi operacyjne, a także niektóre metody leczenia czy diagnostyki. Lekarz może odmówić obecności osoby bliskiej w przypadku ryzyka wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dziecka.

Ponadto ojciec czy matka z dzieckiem w szpitalu mają również prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia ich dziecka, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Informacje powinny być przekazywane przede wszystkim w sposób zrozumiały. Warto brać pod uwagę fakt, że pobyt z dzieckiem w szpitalu jest dla rodziców bardzo stresujący.

Po zakończonym leczeniu i pobycie dziecka w szpitalu, wraz z wypisem rodzice powinni otrzymać kartę informacyjną z leczenia szpitalnego oraz skierowania na rehabilitację, kontrole, wizyty u lekarza specjalisty, a także recepty na niezbędne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

W celu uzyskania porady, odpowiedzi na zapytanie lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z prawami pacjenta można odwiedzić Biuro Rzecznika Praw Pacjenta (https://www.rpp.gov.pl/) lub zadzwonić na Telefoniczną Informację Pacjenta: 800 - 190 – 590

Więcej o: