Drgawki u dziecka: przyczyny i objawy. Co robić?

Drgawki u dziecka są wywoływane przez niekontrolowane i nieprawidłowe wyładowania w określonych grupach neuronów w mózgu. Napad drgawkowy jest wywołany zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego i może pojawić się w różnych okolicznościach.

Drgawki u dziecka - czym są

Drgawki, inaczej konwulsje (łac. Convulsiones) to mimowolne skurcze mięśni. Pojawiają się z różnych powodów. Napady drgawkowe polegają na występowaniu napadów będących wynikiem powstania w mózgu ognisk neuronów o nieprawidłowej budowie lub zaburzonym przewodnictwie.

Drgawki dzieli się na:

  1. drgawki nieprowokowane, wynikające z nadmiernej pobudliwości układu nerwowego,
  2. drgawki prowokowane, które stymulowane są przez konkretny czynnik.

Drgawki u dziecka - objawy

Drgawki towarzyszą różnym chorobom, takim jak padaczka, tężec czy cukrzyca. Mogą się pojawić także wskutek wysokiej gorączki powyżej 40 st. C.

Początek napadu jest najczęściej nagły. Może się zdarzyć, że pojawią się przerwy w oddychaniu lub wymioty. Podczas napadu drgawkowego może dojść do zaburzeń świadomości lub całkowitej utraty przytomności.

Czas trwania drgawek może być różny, najczęściej nie przekracza pięciu minut. Jest to zależne od tego, w jakim obszarze w mózgu oraz w których neuronach następują wyładowania. Drgawki u dziecka mogą mieć charakter uogólniony, wtedy obejmują całe ciało bądź ograniczony do jakiejś części ciała. Po tym, jak atak drgawek się zakończy, dziecko może być nieprzytomne bądź wyczerpane.

Drgawki u dziecka - przyczyny

Istnieje wiele przyczyn drgawek. Najczęstsze to:

  • przewlekłe schorzenia neurologiczne (np. padaczka),
  • wysoka gorączka. Drgawki gorączkowe dotyczą najczęściej dzieci od szóstego miesiąca do piątego roku życia. To reakcja niedojrzałego układu nerwowego dziecka na wysoką temperaturę ciała,
  • zakażenia wirusowe lub bakteryjne obejmujące ośrodkowy układ nerwowy,
  • zatrucia,
  • zaburzenia metaboliczne (np. hipoglikemia),
  • urazy czaszkowo-mózgowe, uraz ośrodkowego układu nerwowego i pourazowe zmiany w OUN, niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego, guzy mózgu,
  • powikłania ciąży (np. rzucawka), uszkodzenia okołoporodowe (np. niedotlenienie mózgu czy krwawienia wewnątrzmózgowe).

Drgawki u dziecka a dreszcze

Drgawki i dreszcze, ponieważ pozornie objawiają się tak samo, często są traktowane jako pojęcia tożsame. To błąd. O ile drgawki są skurczami mięśni, które spowodowane są nieprawidłowymi impulsami neuronów w korze ruchowej mózgu, o tyle dreszcze to drobnofaliste drżenia ciała, których powodem są mimowolne skurcze mięśni. Dreszcze najczęściej pojawiają się, gdy dochodzi do nagłego wzrostu lub spadku temperatury i mijają szybko po rozpoczęciu leczenia przyczynowego. Drgawki wymagają konsultacji i leczenia przez neurologa i internistę.

Drgawki u dziecka - diagnostyka

Drgawki wymagają ustalenia ich przyczyny. Diagnostyka u każdego dziecka wygląda inaczej. Zwykle wykorzystuje się takie badania jak: badania z krwi (OB, CRP, morfologia z rozmazem, poziom elektrolitów: sodu, potasu, wapnia i magnezu, poziom cukru, poziom mocznika, badanie toksykologiczne), badanie ogólne i toksykologiczne moczu. Jeżeli istnieje podejrzenie zakażenia układu nerwowego - badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego. Inne badania to: badanie elektroencefalograficzne oraz badania obrazowe, czyli badanie ultrasonograficzne (USG), tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.

Wapń potrzebny jest nie tylko kościom. Pozytywnie wpływa także m.in. na pracę układu nerwowego. Dlaczego jeszcze jest ważny? Zobaczcie:

Zobacz wideo

Drgawki u dziecka - co robić?

Drgawki, choć wyglądają groźnie, same w sobie rzadko zagrażają życiu. Niebezpieczna jest niedrożność dróg oddechowych (przedłużający się napad może prowadzić do znacznego niedotlenienia) oraz urazy do jakich może dojść podczas napadu. To dlatego podczas napadu drgawek należy zadbać o bezpieczeństwo dziecka.

Jak się zachować podczas ataku drgawek u dziecka? Drgawki wymagają udzielenia natychmiastowej specjalistycznej pomocy. Konieczne jest chronienie głowy przed urazami, zabezpieczenie dziecka przed ewentualnymi urazami czy upadkiem, jak również odwrócenie dziecka na bok, jeśli wymiotuje. Należy pamiętać o odchyleniu głowy tak, by zminimalizować ryzyko zachłyśnięcia się wydzieliną. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do jamy ustnej, chyba że służą do utrzymania drożności dróg oddechowych. Należy skontrolować drożność dróg oddechowych.

Jeżeli drgawki u dziecka pojawiły się po raz pierwszy, należy wezwać pogotowie ratunkowe. Jeżeli zdarzyły się wcześniej, a specjalista przepisał lek przerywający atak drgawek, należy go podać. Ze specjalistami kontaktujmy się zawsze, jeśli coś wzbudza nasz niepokój.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.