Kalendarz szczepień - szczepienia obowiązkowe i zalecane

Kalendarz szczepień, czyli Program Szczepień Ochronnych (PSO) to dokument, zgodnie z którym realizowane są szczepienia w Polsce. PSO porządkuje kwestie wieku i zakresu wykonywanych szczepień ochronnych, tak obowiązkowych, jak i zalecanych. Szczepienia są niezbędne, ponieważ zapewniają maksymalną ochronę przed zachorowaniem na groźne choroby zakaźne i pozwalają wyeliminować występowanie poszczególnych chorób zakaźnych w społeczeństwie.

Kalendarz szczepień, czyli Program Szczepień Ochronnych (PSO) to zbiór wytycznych dotyczących szczepień z zakresu chorób zakaźnych. Dokument zawiera informacje o tym, jakie szczepienia są realizowane w Polsce i kiedy. PSO jest aktualizowany każdego roku przez Główny Inspektorat Sanitarny i publikowany w formie Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na dany rok w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Program Szczepień Ochronnych jest oparty o dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w kraju oraz możliwości finansowych państwa.

Na które choroby zakaźne narażone są dzieci? Jak je rozpoznać? Zobaczcie wideo:

Zobacz wideo

Kalendarz szczepień - Program szczepień ochronnych 

Kalendarz szczepień (Program szczepień ochronnych, PSO) jest podzielony na dwie części: szczepienia obowiązkowe (finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia) i zalecane szczepienia dodatkowe. Zawiera także informacje uzupełniające oraz ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień.

Ministerstwo Zdrowia dba o to, by kalendarz szczepień zawierał:

  1. informacje przeciw jakim chorobom należy szczepić dzieci i dorosłych,
  2. schematy szczepień u dzieci i dorosłych, w szczególny sposób narażonych na zakażenie,
  3. terminy i odstępy pomiędzy szczepieniami, rodzaje szczepionek i sposoby ich podania.

Kalendarz szczepień - szczepienia obowiązkowe

Do szczepień obowiązkowych ujętych w kalendarzu szczepień zalicza się szczepienia przeciwko:

Osoby z grup podwyższonego ryzyka są szczepione również przeciwko: ospie wietrznej (obowiązek nie dotyczy wszystkich dzieci), błonicy, tężcowi i wściekliźnie (trzy ostatnie szczepienia to szczepienia poekspozycyjne - dotyczący osób narażonych na zakażenie).

Kalendarz szczepień dziecka otwierają szczepienia przeciwko gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, które maluch otrzymuje jeszcze w szpitalu, w ciągu 24 godzin po urodzeniu. Kolejne szczepienia (przeciwko pneumokokom, błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW typu B, Hemophilus influenzea typ b i ewentualnie szczepienia z grupy zalecanych), które należy wykonać w 6-8 tygodniu życia dziecka, wykonuje lekarz w wybranej przez rodziców przychodni lekarskiej.

W Polsce szczepienia obowiązkowe realizowane są według kalendarza szczepień nie tylko dzieci i młodzieży do 19. roku życia, ale i u osób szczególnie narażonych na zachorowanie, czyli studentów uczelni medycznych, pracowników ochrony zdrowia, pracowników służb weterynaryjnych.

Niespełnienie obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym podlega egzekucji administracyjnej, a w razie dalszego uchylania się od tego obowiązku, sąd wymierza grzywnę lub karę nagany.

Kalendarz szczepień - szczepienia zalecane

W pierwszym roku życia dziecka warto rozpocząć szczepienie:

W drugim roku życia warto rozpocząć szczepienie:

  • przeciwko WZW typu A (od 12. miesiąca życia),
  • przeciwko ospie wietrznej (od 9. miesiąca życia, najlepiej między 12. a 18. miesiącem życia). Dotyczy dzieci nieszczepionych w ramach szczepień obowiązkowych, czyli tych maluchów, które nie uczęszczają do żłobków czy klubów malucha,
  • przeciwko zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze.

W okresie szkolnym warto rozpocząć szczepienie przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) - od 10. roku życia (optymalnie w 11.-13. roku życia).

Kalendarz szczepień - rekomendacje realizacji szczepień w Polsce

Zalecenia do realizacji szczepień w Polsce przygotowuje Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia oraz Rada Sanitarno-Epidemiologiczna przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

Rekomendacje wynikają z analizy krajowych danych o zachorowaniach na poszczególne choroby zakaźne i zakażenia. Uwzględniają także zalecenia i raporty Komitetu Doradczego do spraw Szczepień Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz zalecania Światowej Organizacji Zdrowia.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.