1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Kalendarz szczepień - szczepienia obowiązkowe i zalecane

Kalendarz szczepień, czyli Program Szczepień Ochronnych (PSO) to dokument, zgodnie z którym realizowane są szczepienia w Polsce. PSO porządkuje kwestie wieku i zakresu wykonywanych szczepień ochronnych, tak obowiązkowych, jak i zalecanych. Szczepienia są niezbędne, ponieważ zapewniają maksymalną ochronę przed zachorowaniem na groźne choroby zakaźne i pozwalają wyeliminować występowanie poszczególnych chorób zakaźnych w społeczeństwie.

Kalendarz szczepień, czyli Program Szczepień Ochronnych (PSO) to zbiór wytycznych dotyczących szczepień z zakresu chorób zakaźnych. Dokument zawiera informacje o tym, jakie szczepienia są realizowane w Polsce i kiedy. PSO jest aktualizowany każdego roku przez Główny Inspektorat Sanitarny i publikowany w formie Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na dany rok w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Program Szczepień Ochronnych jest oparty o dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w kraju oraz możliwości finansowych państwa.

Na które choroby zakaźne narażone są dzieci? Jak je rozpoznać? Zobaczcie wideo:

Zobacz wideo

Kalendarz szczepień - Program szczepień ochronnych 

Kalendarz szczepień (Program szczepień ochronnych, PSO) jest podzielony na dwie części: szczepienia obowiązkowe (finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia) i zalecane szczepienia dodatkowe. Zawiera także informacje uzupełniające oraz ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień.

Ministerstwo Zdrowia dba o to, by kalendarz szczepień zawierał:

 1. informacje przeciw jakim chorobom należy szczepić dzieci i dorosłych,
 2. schematy szczepień u dzieci i dorosłych, w szczególny sposób narażonych na zakażenie,
 3. terminy i odstępy pomiędzy szczepieniami, rodzaje szczepionek i sposoby ich podania.

Kalendarz szczepień - szczepienia obowiązkowe

Do szczepień obowiązkowych ujętych w kalendarzu szczepień zalicza się szczepienia przeciwko:

Osoby z grup podwyższonego ryzyka są szczepione również przeciwko: ospie wietrznej (obowiązek nie dotyczy wszystkich dzieci), błonicy, tężcowi i wściekliźnie (trzy ostatnie szczepienia to szczepienia poekspozycyjne - dotyczący osób narażonych na zakażenie).

Kalendarz szczepień dziecka otwierają szczepienia przeciwko gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, które maluch otrzymuje jeszcze w szpitalu, w ciągu 24 godzin po urodzeniu. Kolejne szczepienia (przeciwko pneumokokom, błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW typu B, Hemophilus influenzea typ b i ewentualnie szczepienia z grupy zalecanych), które należy wykonać w 6-8 tygodniu życia dziecka, wykonuje lekarz w wybranej przez rodziców przychodni lekarskiej.

W Polsce szczepienia obowiązkowe realizowane są według kalendarza szczepień nie tylko dzieci i młodzieży do 19. roku życia, ale i u osób szczególnie narażonych na zachorowanie, czyli studentów uczelni medycznych, pracowników ochrony zdrowia, pracowników służb weterynaryjnych.

Niespełnienie obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym podlega egzekucji administracyjnej, a w razie dalszego uchylania się od tego obowiązku, sąd wymierza grzywnę lub karę nagany.

Kalendarz szczepień - szczepienia zalecane

W pierwszym roku życia dziecka warto rozpocząć szczepienie:

W drugim roku życia warto rozpocząć szczepienie:

 • przeciwko WZW typu A (od 12. miesiąca życia),
 • przeciwko ospie wietrznej (od 9. miesiąca życia, najlepiej między 12. a 18. miesiącem życia). Dotyczy dzieci nieszczepionych w ramach szczepień obowiązkowych, czyli tych maluchów, które nie uczęszczają do żłobków czy klubów malucha,
 • przeciwko zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze.

W okresie szkolnym warto rozpocząć szczepienie przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) - od 10. roku życia (optymalnie w 11.-13. roku życia).

Kalendarz szczepień - rekomendacje realizacji szczepień w Polsce

Zalecenia do realizacji szczepień w Polsce przygotowuje Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia oraz Rada Sanitarno-Epidemiologiczna przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

Rekomendacje wynikają z analizy krajowych danych o zachorowaniach na poszczególne choroby zakaźne i zakażenia. Uwzględniają także zalecenia i raporty Komitetu Doradczego do spraw Szczepień Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz zalecania Światowej Organizacji Zdrowia.