Badanie krwi u dzieci - objaśnienie symboli

Badanie krwi u dzieci - w tej sytuacji to objaśnienie symboli jest zagadnieniem, które zwykle zgłębiają rodzice, kiedy otrzymują wyniki badania krwi małego pacjenta. Co oznaczają tajemnicze skróty? Co warto o nich wiedzieć? Sięgnij po wiedzę w pigułce: badanie krwi u dzieci - objaśnienie symboli.

Badanie krwi u dzieci i objaśnienie symboli sprawia laikom większy kłopot niż stwierdzenie, który badany parament wykroczył poza granice normy. Ma to związek z tym, że na wydrukowanych wynikach z laboratorium zwykle znajdują się zarówno zakresy norm, jak i zasygnalizowane jest ich przekroczenie (zwykle strzałką, której grot skierowany jest do dołu, jeśli wartość znalazła się poniżej zakresu podanego jako prawidłowy lub do góry, jeżeli wartość badanego parametru jest wyższa niż górna granica normy. Możliwe są też inne oznaczenia).

Zobacz wideo

Choć prawdopodobnie każdy wie, że wyników badań krwi czy moczu nie należy interpretować samodzielnie, ponieważ normy badań zależą od wielu czynników, a poszczególne parametry nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od innych elementów procesu diagnostycznego, i tak każdy na nie zerka. Nic w tym złego, o ile wynik ostatecznie zostanie przedstawiony lekarzowi. Jak jednak rozszyfrować zastosowane skróty, oznaczające badane parametry? Jak objaśnić symbole?

Badanie krwi u dzieci

Najczęściej wykonywanym badaniem krwi u dzieci jest morfologia krwi. To podstawowe diagnostyczne badanie krwi, które polega na ilościowej i jakościowej ocenie występujących w niej elementów morfotycznych.

W morfologii krwi ocenie podlegają jej trzy główne układy:

 1. układ czerwonokrwinkowy,
 2. układ białokrwinkowy,
 3. płytki krwi.

Do morfologii krwi nie zalicza się badania poziomu hemoglobiny, jednak ze względu na automatyzację procesu parametr ten jest oznaczany równolegle. Parametrami często mierzonymi u dzieci są również OB (Odczyn Biernackiego) i CRP.

Badanie krwi u dzieci - objaśnienie symboli

Do standardowego badania składu krwi należą:

Badanie krwi u dzieci - objaśnienie symboli układu czerwonokrwinkowego

Badanie krwi u dzieci - objaśnienie symboli układu czerwonokrwinkowego. Co oznaczają poszczególne skróty?

 • RBC - liczba krwinek czerwonych, czyli erytrocytów. U zdrowego niemowlęcia i małego dziecka normą jest ilość od 3,5 do 5,4 mln/ml krwi. Niższy poziom wskazuje na niedokrwistość, wyższy może świadczyć o odwodnieniu.
 • Hb - hemoglobina. U zdrowego dziecka jej poziom wynosi od 10 do 15 g/dl i w dużej mierze zależy od wieku. Niskie wartości hemoglobiny najczęściej wywołane są niedoborem żelaza, czasem witaminy B12 lub kwasu foliowego.
 • Ht - hematokryt, który najczęściej wyrażany jest w procentach. Norma dla niemowląt i małych dzieci wynosi 30-40%. Spadek hematokrytu może świadczyć o niedokrwistości. Podwyższony zaś zwykle o odwodnieniu.
 • MCV - średnia objętość erytrocytu u zdrowego dziecka wynosi około 80 fl. To ważny parametr w diagnostyce przyczyn niedokrwistości. Może być zwiększony w niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego, a zmniejszony w niedokrwistości z niedoboru żelaza bądź chorób przewlekłych.
 • MCH - średnia masa hemoglobiny w erytrocycie. Przyczyny zmniejszonej MCH to na przykład niedokrwistość z niedoboru żelaza. Norma wynosi 24-30 g/dl.
 • MCHC - średnie stężenie Hb w erytrocycie. Norma wynosi 33-36,5 g/dl. Przyczyny zmniejszonej MCHC to na przykład niedokrwistość z niedoboru żelaza.
 • RDW - rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów wyraża się w procentach. Norma wynosi 11,5-14,5%. Podwyższone RDW przemawia za niedokrwistością z niedoboru żelaza.
 • Ret - liczba retikulocytów, czyli młodych niedojrzałych erytrocytów. To wskaźnik zdolności produkcyjnej szpiku. Pokazuje, z jaką szybkością szpik kostny produkuje nowe erytrocyty.

Badanie krwi u dzieci - objaśnienie symboli układu białokrwinkowego

Badanie krwi u dzieci - objaśnienie symboli układu białokrwinkowego. Co oznaczają poszczególne skróty?

 • WBC to krwinki białe, czyli leukocyty. To niejednorodna grupa komórek składająca się z 5 subpopulacji: neutrofilii, eozynofilii, bazofilii, limfocytów i monocytów. U zdrowego niemowlęcia i małego dziecka liczba leukocytów wynosi od 8000 do 15 000 w mililitrze krwi. Większa ilość wskazuje na stan zapalny, zaś niższa na przebycie infekcji.
 • Neut - neutrofile, granulocyty obojętnochłonne. Ich wysoki poziom świadczy zwykle o infekcji bakteryjnej.
 • Lymph - limfocyty. Podwyższenie ich liczby świadczy zwykle o infekcji wirusowej.
 • Mono - monocyty. Niedobór monocytów może występować w przebiegu niektórych chorób zakaźnych czy u chorych z niedokrwistością aplastyczną. Przyczyn nadmiaru upatruje się w zakażeniach i schorzeniach hematologicznych.
 • Eozynofile, krwinki kwaso-chłonne (Eo) - ich podwyższony poziom (powyżej 4-5%) świadczyć może o alergii lub zakażeniu pasożytniczym. Ich zupełny brak obserwuje się w niektórych ciężkich infekcjach bakteryjnych, a podwyższenie poziomu w okresie rekonwalescencji.
 • BASO - bazofile, granulocyty zasadochłonne. Ich zadanie polega w przede wszystkim na obronie organizmu. Podwyższona liczba bazofilów może być związana z alergią bądź poważną chorobą, zaś obniżona choćby ze stresem.

Badanie krwi u dzieci - objaśnienie symboli w obrębie płytek krwi

Badanie krwi u dzieci - objaśnienie symboli w obrębie płytek krwi. Co oznaczają poszczególne skróty?

Płytki krwi są najmniejszymi elementami morfotycznymi krwi. Oznacza się:

 • PLT - całkowita liczba płytek krwi. Ich ilość powinna mieścić się w granicach 150-300 tys./mm3 krwi. Najczęstszą przyczyną niedoboru płytek krwi są infekcje wirusowe.
 • MPV - średnia objętość płytki. Zmniejszone MPV może wskazywać na upośledzoną produkcję płytek krwi.
 • PDW - wskaźnik rozpiętości rozkładu objętości płytek (nie znajduje zastosowania diagnostycznego).

Inne mierzone u dzieci parametry to:

 • OB - czyli odczyn Biernackiego. Przekroczenie wartości 10 mm świadczy o tym, że w organizmie toczy się stan zapalny.
 • CRP - CRP to tzw. białko ostrej fazy, które jest produkowane przez organizm w odpowiedzi na zadziałanie czynnika powodującego stan zapalny.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.