Zadławienie u dziecka - pierwsza pomoc. Co robić?

Zadławienie u dziecka stanowi zagrożenie zdrowia i życia. Jeśli do dróg oddechowych dostanie się kawałek pokarmu lub mały przedmiot, grozi to niedotlenieniem organizmu, a nawet zatrzymaniem akcji serca i śmiercią. To dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, jak reagować. Na czym polega pierwsza pomoc w przypadku zadławienia u dziecka? Jak postępować w przypadku niemowlęcia?

Zadławienie u dziecka jest stanem nagłego zagrożenia życia. Mówi się o nim, gdy do dróg oddechowych dostanie się ciało obce, co powoduje ich całkowite bądź częściowe zatkanie. To dlatego wyróżnia się:

 • częściową (łagodną) niedrożność dróg oddechowych. Wówczas światło dróg oddechowych nie jest całkowicie zamknięte przez ciało obce. Oddech jest utrudniony, ale możliwy,
 • całkowitą (ciężką) niedrożność dróg oddechowych. Wówczas światło dróg oddechowych jest zamknięte, co uniemożliwia oddychanie.

Zadławienie dziecka czy dorosłego jest niebezpieczne, ponieważ skutkuje zaburzeniem prawidłowego przepływu powietrza w drogach oddechowych, co może prowadzić do niedotlenienia (hipoksji), a jeśli ciało obce nie zostanie usunięte, zatrzymania krążenia i śmierci.

Co robić kiedy dziecko się zakrztusi?

Zobacz wideo

Zadławienie u dziecka - objawy

Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla, by nie interweniować w przypadku, gdy dziecko się zakrztusi. Kiedy widzimy, że maluch pluje i kaszle (co jest naturalną reakcją organizmu, który próbuje pozbyć się ciała obcego), należy pozwolić mu samodzielnie odkrztusić ciało obce. Nadmierna pomoc w przypadku zakrztuszenia może prowadzić do zadławienia. Niemniej należy obserwować dziecko i w razie konieczności interweniować.

Dziecko, które się zadławiło, z wysiłkiem próbuje zaczerpnąć powietrza, intensywnie przy tym kaszle, nie może złapać tchu, jest przerażone. Niemowlę zwykle staje się blade i ciche, nie może wydać z siebie dźwięku, a jego oddech staje się utrudniony. Wówczas należy natychmiast rozpocząć pierwszą pomoc przy zadławieniu.

Zadławienie u dziecka - pierwsza pomoc. Co trzeba wiedzieć?

Właściwa reakcja i działanie, gdy dojdzie do zadławienia u dziecka, ratują zdrowie i życie. Jeśli drogi oddechowe nie zostaną w ciągu kilku minut udrożnione, dziecko straci przytomność. Może dojść do śmierci z braku tlenu.

Udzielając pierwszej pomocy w przypadku zadławienia należy pamiętać, że inaczej postępuje się w przypadku niemowlęcia, a inaczej w odniesieniu do starszych dzieci i dorosłych. Trzeba też wiedzieć, że jeśli działania nie przynoszą rezultatów, należy bezzwłocznie wezwać pogotowie, dzwoniąc pod numer 999 lub 112. Jeśli niemowlę bądź dziecko straciło przytomność, należy rozpocząć reanimację.

Zadławienie niemowlęcia - pierwsza pomoc

W przypadku niemowląt, czyli dzieci poniżej 1. roku życia, obowiązują szczególne zasady udzielania pierwszej pomocy przy zadławieniu. Co robić? Jeżeli widać w buzi ciało obce, należy spróbować je wyjąć, ale tylko wtedy, gdy można to zrobić jednym delikatnym ruchem.

Jeśli niemowlę jest przytomne, ale nie kaszle lub kaszel nie jest efektywny, należy udzielić mu pierwszej pomocy. Co robić w przypadku zadławienia u niemowląt?

 • ułożyć niemowlę na przedramieniu - głową w dół,
 • wykonać 5 uderzeń w okolice międzyłopatkową,
 • chwycić kciukiem i palcem za żuchwę.

Gdy uderzenie jest nieskuteczne, należy:

 • odwrócić dziecko na plecy, głową skierowaną w dół na wolnym przedramieniu, obejmując dłonią jego potylicę,
 • wykonać 5 uciśnięć w dolnej połowie mostka,
 • do czasu usunięcia ciała obcego wykonywać 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową na przemian z 5 uciśnięciami klatki piersiowej.

Zadławienie dziecka - pierwsza pomoc

Na czym polega postępowanie przy zadławieniu dziecka powyżej 1. roku życia oraz dorosłego? Tu obowiązują zasady uniwersalne.

Jeśli dziecko przestało kasłać, nie może oddychać, ale jest przytomne, należy:

 • stanąć z boku, nieco za dzieckiem,
 • położyć dłoń pod jego mostek,
 • pochylić je do przodu,
 • wykonać 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem w okolicę międzyłopatkową. Po każdym uderzeniu należy sprawdzić, czy ciało obce zostało usunięte.

Gdy uderzenie nie pomaga, trzeba zastosować tak zwany chwyt Heimlicha (rękoczyn Heimlicha), który zwiększa ciśnienie w klatce piersiowej. Dochodzi do niego poprzez gwałtowny uścisk przepony. Pozwala to na wypchnięcie ciała obcego znajdującego się w drogach oddechowych. Co robić?

 • pochylić dziecko,
 • stanąć za nim,
 • objąć je rękoma,
 • jedną dłoń zwinąć w pięść i położyć ją w nadbrzuszu, tuż pod mostkiem. Złapać pięść drugą ręką, uciskać nadbrzusze dziecka z przerwami, kierując ruchy ku górze, wprawiając w ruch przeponę.
Więcej o: