1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Skala Glasgow - co to jest i do czego służy?

Skala Glasgow umożliwia ocenę poziomu świadomości osoby z uszkodzeniem mózgu. Przy jej użyciu możemy zbadać lub określić ilościowo trzy parametry, takie jak: otwieranie oczu, odpowiedź słowna i odpowiedź ruchowa.

Skala Glasgow - ogólna charakterystyka

Skala Glasgow powstała w 1974 roku z inicjatywy dwóch angielskich neurologów, którzy byli członkami Instytutu Neuronauki i Psychologii. Bryan Jennett i Graham Teasdal  wydali pierwszą wersję publikacji na temat  tej skali w magazynie "The Lancet". Artykuł nosił tytuł "Ocena śpiączki i upośledzonej świadomości".

Zobacz wideo

Skala Glasgow, GCS (od ang. Glasgow Coma Scale) jest stosowana w medycynie do oceny poziomu przytomności pacjenta po urazie głowy lub do śledzenia zmian poziomu świadomości w trakcie leczenia. Oceniania się odpowiedź wzrokową, słowną i ruchową, według trzech parametrów: otwieranie oczu, kontakt słowny, reakcja ruchowa.

Skala Glasgow - poziomy i oznaczenia

Otwieranie oczu punktuje się w skali 1-4 w następujący sposób:

 • spontaniczne otwieranie oczu - 4 punkty,
 • otwieranie oczu na polecenie - 3 punkty,
 • otwieranie oczu na bodźce bólowe - 2 punkty,
 • pacjent nie otwiera oczu - 1 punkt.

Kontakt słowny ocenia się w skali 1-5, gdzie:

 • 5 punktów oznacza, że pacjent odpowiada logicznie, jest zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby (wie kim jest, jak się nazywa i jaka jest data),
 • 4 punkty, gdy pacjent udziela odpowiedzi w sposób splątany, jest zdezorientowany,
 • 3 punkty, jeśli pacjent udziela nieadekwatnych odpowiedzi, nie na temat lub krzyczy,
 • 2 punkty, kiedy pacjent wydaje niezrozumiałe dźwięki, pojękuje,
 • 1 punkt oznacza brak reakcji.

Reakcja ruchowa oceniana jest w skali 1-6, gdzie:

 • 6 punktów oznacza spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych,
 • 5 punktów pacjent otrzymuje, gdy wykonuje ruchy celowe i potrafi zlokalizować bodziec bólowy
 • 4 punkty, kiedy następuje reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego
 • 3 punkty, jeśli występuje patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych)
 • 2 punkty - przy patologicznej reakcji wyprostnej, odmóżdżeniu (odwiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawróceniu przedramion i zgięciu stawów ręki, kiedy jest przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy)
 • 1 punkt - kiedy pacjent pozostaje bez reakcji

Oceny uzyskane z tych trzech reakcji są sumowane. Łączna suma punktów może wynieść od 3 do 15. Przy sumowaniu należy zaznaczyć, z jakich składowych powstał wynik - np. GCS 12: 3/4 + 4/5 + 5/6). Taki zapis pozwala ocenić przytomność pacjenta i jego zaburzenia przytomności. W skali Glasgow zaburzenia te dzieli się na: 

 • 13-15 GCS - łagodne zaburzenia świadomości,
 • 9-12 GCS - umiarkowane zaburzenia świadomości,
 • 6-8 GCS - brak przytomności,
 • 5 GCS - odkorowanie,
 • 4 GCS - odmóżdżenie,
 • 3 GCS - śmierć mózgu.

Utrata nawet jednego punktu GCS w skali Glasgow stanowi wskazanie do wykonania tomografii komputerowej głowy.

W pewnych sytuacjach ocena bywa utrudniona, jak w przypadku intubacji, kiedy przytomny pacjent nie toleruje rurki intubacyjnej, a wynik GCS jest wskazaniem do intubacji. Lub kiedy występuje niedowład i porażenie, a pacjent się nie porusza.

Skala Glasgow - stosowanie skali u dzieci

Skala Glasgow może być stosowana u dzieci od 4. roku życia. Dla młodszych dzieci stosuje się pediatryczną skalę Glasgow. Składa się ona także z trzech elementów. Oceniana są odpowiedź wzrokowa, słowna i ruchowa.

Skala Glasgow - zalety

W medycynie bardzo cenne jest, by jak najbardziej precyzyjnie posługiwać się terminami i pojęciami do określania różnych stanów. Dzięki skali Glasgow jest to łatwiejsze. Pracownicy służby zdrowia mogą dzięki jej wykorzystaniu niejednokrotnie uniknąć niejednoznaczności w stylu: "pacjent senny, nieprzytomny bądź w stanie śpiączki". Dzięki określeniu skali Glasgow możemy także dokładniej, precyzyjniej ocenić stan kliniczny i ewolucję zdrowia pacjenta. Skala jest prosta, nieskomplikowana i zrozumiała dla każdego.

To co przemawia na jej korzyść to także fakt, że można ją wykorzystywać wielokrotnie. Jest używana do innych - urazowych i nieurazowych patologii, ale nawet specjaliści z różnych dziedzin stosują ją w awaryjnych sytuacjach. Skala Glasglow jest bardzo przydatnym narzędziem we wczesnych etapach leczenia pacjentów, ponieważ zakłada skalę porównań odnoszącą się do innych osób przebywających w śpiączce.