1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Nauczyciele chcą odzyskać pieniądze za godziny ponadwymiarowe. Będą walczyć w sądach

Nauczyciele domagają się pieniędzy za dodatkowe godziny poświęcone uczniom w czasie nauki zdalnej - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że pierwsze pozwy wpłyną do sądów w województwie pomorskim.

Z powodu pandemii koronawirusa od 25 marca nauka odbywa się zdalnie. W edukacji na odległość uczniów wspierają rodzice oraz pedagodzy. MEN postanowił, że to dyrektorzy szkół będą decydować o organizowaniu zajęć i sposobie wynagradzania nauczycieli w czasie pandemii. Pojawiło się sporo zażaleń w związku z niewypłaceniem nauczycielom pieniędzy za godziny ponadwymiarowe. 

Nauczyciele będą walczyć o zaległe pieniądze

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że nauczyciele, którzy zostali pokrzywdzeni finansowo (mają zaniżone pensje, nie otrzymali wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe), pod koniec roku szkolnego chcą się z tego rozliczyć z przełożonymi. Według wyliczeń ZNP, takich nauczycieli mogło być ponad 62 proc. 

Przygotowujemy wezwania przedsądowe do wyrównania tych świadczeń przez poszczególne samorządy. Jeśli tego nie zrobią, to idziemy do sądu. Mamy na to trzy lata i nie zamierzamy odpuszczać

- mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący branży nauki, oświaty i kultury w Forum Związków Zawodowych w rozmowie z DGP. 

Wypłacanie pieniędzy za dodatkowe godziny nauczycielom. Co mówi prawo?

Według par. 7 ust. 1 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r., który cytuje DGP, "w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.) zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go wcześniej, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Z kolei ust. 2 stanowi, że dyrektor placówki ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia". 

Niedawno rozmawialiśmy z Iwoną Iwińską, nauczycielką języka polskiego, o pozytywnych i negatywnych skutkach pracy z uczniami w systemie online. Zobacz artykuł: Nauczycielka: Nauka zdalna nie jest załamaniem edukacji. Uczniowie ruszą do przodu.

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii
Więcej o: