1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

MEN podało terminy wyników egzaminów i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wnioski można składać przez internet

Jak będą wyglądały egzaminy 2020? Szef MEN-u Dariusz Piontkowski przedstawił terminy oraz zasady przeprowadzania matury, egzaminu ósmoklasisty i egzaminów zawodowych. Powiedział, kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminów oraz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Matura 2020 i egzamin ósmoklasisty 2020 - terminy 

MEN przypomniał, że matury 2020 rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego. 9 czerwca odbędzie się egzamin maturalny z matematyki, a 10 czerwca z języka angielskiego. W kolejnych dniach uczniowie będą podchodzić do egzaminów maturalnych z pozostałych przedmiotów. Termin ostatniego egzaminu to 29 czerwca. 

Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego przewidziana jest na 8 września o godz. 14.00. 

Egzamin ósmoklasisty rozpocznie się egzaminem z języka polskiego – 16 czerwca. 17 czerwca uczniowie będą pisać egzamin z matematyki, a 18 czerwca z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty to 7-9 lipca. 

Egzaminy zawodowe będą odbywały się w terminie od 17 do 28 sierpnia, w formie pisemnej oraz praktycznej.

Wyniki egzaminów maturalnych będą ogłaszane do 11 sierpnia, egzaminów ósmoklasisty do 31 lipca, a egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do 31 sierpnia

- poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Jak będą wyglądały egzaminy zewnętrzne 2020?

Osoby podchodzące do egzaminów będą musiały zakryć nos i usta. Dopiero po zajęciu wyznaczonego miejsca, będą mogły zdjąć maseczkę lub przyłbicę. Kiedy będą chciały wstać z miejsca i wyjść z sali egzaminacyjnej, muszą ponownie zakryć twarz. Wytyczne matury 2020 nakazują zasłonięcie nosa i ust także w przypadku, gdy do ucznia podejdzie nauczyciel. Między stolikami maturzystów odstępy będą wynosiły 1,5 metra.

Przewidujemy, że można zmniejszyć liczbę nauczycieli w zespole nadzorującym do dwóch osób

- zapowiedział Piontkowski. 

MEN wspomniał o tym, że wyjątkowych sytuacjach możliwy będzie ustny egzamin maturalny, np. w przypadku rekrutacji na uczelnię zagraniczną. Od 1 czerwca maturzyści będą mogli korzystać z konsultacji z nauczycielem. Piontkowski podczas konferencji podkreślił, że pedagodzy nie dostaną za to dodatkowego wynagrodzenia. 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - terminy i warunki

Dariusz Piontkowski podkreślił, że wnioski o przyjęciu do poszczególnych szkół mogą być dostarczane w wersji elektronicznej.

 • Od 15 czerwca do 10 lipca będzie można składać wniosek o przyjęcie do szkoły. Od 23 czerwca do 7 lipca będą się odbywały sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej. 
 • Od 26 czerwca do 10 lipca uczniowie będą mieli czas na dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Wniosek o przyjęcie do szkół o wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą mogli uzupełnić od 31 lipca do 4 sierpnia. 
 • 12 sierpnia 2020 r. pojawi się informacja o tym, kto został zakwalifikowany do szkół, a do 19 sierpnia 2020 r. pojawi się lista kandydatów przyjętych do szkół.

Szkoła. Nie będzie rekrutacji uzupełniającej

MEN poinformował, że nie będzie w tym roku rekrutacji uzupełniającej. Zdecydowano o tym, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Zobacz wideo Minister edukacji podał terminy egzaminów w szkołach