Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, nawet jeśli dla dziecka jest miejsce w żłobku lub przedszkolu

Zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Mogą z niego skorzystać także rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek nie zdecydują się na posłanie do nich dziecka. Zasiłek przysługuje również w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie z powodu panującej pandemii koronawirusa.

31 marca 2020 roku Sejm uchwalił ustawę, która wprowadziła zmiany przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ponadto z powodu panującej pandemii koronawirusa okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 24 maja 2020 r. ZUZ na swojej oficjalnej stronie zamieścił wytyczne, kto dokładnie może korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy do kiedy?

Od szóstego maja, na nowo otwarte zostały żłobki i przedszkola, aby odciążyć rodziców od opieki nad dziećmi. Do placówek, jako pierwsze mogą wrócić dzieci pracujących rodziców. Jak zapowiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, otwarcie placówek przeprowadzone zostało zgodnie z wytycznymi i wymaganiami sanitarnymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pomimo pozwolenia na otwarcie placówek, w wielu miastach zarówno żłobki, jak i przedszkola nadal są zamknięte, ponieważ decyzja jest zależna od samorządów. Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu panującej epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał.

Kiedy ZUS wypłaca dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Kiedy ZUS wypłaca dodatkowy zasiłek opiekuńczy? To pytanie nurtujące wielu rodziców. Dodatkowy zasiłek, przysługuje:

  • wszystkim ubezpieczonym rodzicom dzieci, które nie ukończyły ośmiu lat,
  • opiekunom starszych dzieci, które mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • ubezpieczonym rodzicom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, ponieważ jest zamknięta z powodu pandemii koronawirusa,
  • rodzicom, którzy nie mają możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez nianie z powodu panowania pandemii koronawirusa.

Zasiłek opiekuńczy po 3 maja

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 3 maja, należy złożyć u swojego płatnika składek oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Rodzice prowadzący działalność składają oświadczenie w ZUS. Dokument może być złożony w dowolnym momencie. Gotowy wzór oświadczenia dostępny jest na stronie: www.zus.pl. Trzeba pamiętać, że prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest tylko na okres wskazany w oświadczeniu. Rodzice, którzy przed uchwaleniem nowych przepisów złożyli już oświadczenie do wypłaty zasiłku według poprzedniego wzoru, nie muszą go składać ponownie według nowego wzoru. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za wskazany w oświadczeniu okres.

Osobom, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, wniosek taki będzie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres wskazany w tym wniosku. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu kolejnych 14 dni, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli rodzic chce otrzymywać zasiłek na dalsze dni, musi ponownie złożyć wniosek. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Zobacz wideo Czy koronawirus zagraża dzieciom?
Więcej o: