1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Na jakiej podstawie nauczyciele wystawią oceny uczniom? Można nie zdać do następnej klasy? Odpowiedź MEN

Uczniowie i rodzice mają wiele obaw związanych z nauką w czasie pandemii i zakończeniem roku szkolnego. Zastanawiają się, jak nauczyciele będą w tym roku oceniać i czy odbędą się dodatkowe lekcje w wakacje. MEN w rozmowie z Faktem odpowiedział na te pytania.

Obowiązkowe zdalne nauczanie wprowadzono od 25 marca. Przedszkola i żłobki zostaną otwarte 6 maja, ale szkoły pozostają zamknięte. Uczniowie i ich rodzice zastanawiają się m.in. nad tym, czy rok szkolny zostanie przedłużony. MEN w rozmowie z serwisem fakt.pl wyjaśnił:

Nie planujemy lekcji w wakacje. Uczniowie, nauczyciele, rodzice muszą odpocząć od nauki zdalnej.

Jak nauczyciele ocenią uczniów?

Do tej pory oceny wystawiono m.in. na podstawie wyników ze sprawdzianów. Od ponad miesiąca nie ma klasówek. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło jednak, że nauczyciele będą wystawiać uczniom oceny. Według niego są podstawy prawne do tego, aby oceniać i klasyfikować uczniów zdalnie.

Szczegóły ustala dyrektor szkoły. Od 25 marca jest obowiązek nauki na odległość i obowiązek oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Na koniec zajęć w szkole nauczyciel ma obowiązek wystawić ocenę z danego przedmiotu

- wytłumaczył MEN. Dodał, że cena roczna jest oceną za cały rok pracy i starania ucznia, więc nauczyciele będą wystawiać oceny z nauki i zachowania nie na podstawie miesiąca nauki zdalnej, a wyników z całego roku szkolnego 2019/2020.

Szkoły zamknięte, ale nadal uczeń może nie zdać do następnej klasy

MEN stwierdził, że istnieje prawdopodobieństwo, że uczeń może nie zostać zakwalifikowany do następnej klasy, ponieważ nadal obowiązują rozwiązania szczegółowe przyjęte w szkolnym statucie. Nauczyciele muszą  poinformować uczniów o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej, a uczniowie mają prawo do jej podwyższenia na warunkach określonych w statucie szkoły. MEN przypomniał o możliwości przystąpienia do egzaminu klasyfikującego dla uczniów.

Uczeń może również wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły w przypadku ustalenia przez nauczyciela oceny klasyfikacyjnej niezgodnie z trybem ustalania tych ocen. Uczeń może także zdawać egzamin poprawkowy

- podkreślił MEN. 

Zobacz też: Mija miesiąc nauki zdalnej. Nauczyciele są wyczerpani: Czy wysiłek nie poszedł na marne?

Zobacz wideo Rząd podejmuje decyzję o znoszeniu kolejnych obostrzeń. Dostępne będą m.in. przedszkola, hotele i galerie handlowe