1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - zmiany. Pieniądze także dla rodziców osób niepełnosprawnych

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym: 31 marca Sejm przyjął ustawę zmieniającą zasady przyznawania tego świadczenia. Obejmują między innymi pomoc dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych powyżej 8 roku życia.

Zasiłek opiekuńczy: zmiany wprowadzone 8 marca

Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania zmieniły się w Polsce wraz z nastaniem epidemii COVID-19. Kolejne obostrzenia dotyczące codziennego funkcjonowania wymusiły te zmiany zwłaszcza, że zamknięte zostały wszelkie placówki edukacyjne. Pracujący rodzice muszą więc sami zapewnić opiekę swoim pociechom. 8 marca wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Dzięki specustawie zasiłek otrzymali rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do lat 8, którzy objęci są ubezpieczeniem chorobowym. Wyniósł 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wprowadzony został na 14 dni, bo na taki okres zdecydowano się początkowo zamknąć placówki oświatowe. Rzeczywistość rozwijającej się pandemii zweryfikowała te decyzje - pojawiły się więc nowe regulacje. 

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym z 31 marca

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym z dnia 31 marca, obowiązujące z mocą wsteczną, to przede wszystkim dwa kluczowe uregulowania z myślą o sytuacji ubezpieczonych rodziców, którzy muszą opiekować się dziećmi w czasach społecznej samoizolacji i nie mogą przez to wykonywać swojej pracy. Nowe zasady dotyczą:

 • wydłużenia o następne 14 dni okresu w trakcie którego pobierany jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy;
 • rozszerzenia prawa do pobierania tego zasiłku na rodziców dzieci niepełnosprawnych powyżej 8 roku życia.

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym w postaci wydłużenia okresu jego pobierania o 14 dni są prostą konsekwencją dalszego utrzymania obostrzeń w życiu społecznym, gdzie jedną z kluczowych ról odgrywa zamknięcie szkół, przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. 14 dniowy okres pobierania zasiłku liczy się od dnia 26 marca począwszy.

Bardzo ważne: rodzice lub prawni opiekunowie mogą skorzystać ze zmian w dodatkowym zasiłku opiekuńczym, bo przewidują one wypłacanie świadczenia także w sytuacji, gdy zatrudnia się nianię lub dziennego opiekuna, którzy w wyniku kwarantanny nie mogą zajmować się dzieckiem do lat 8. 

Zasiłek opiekuńczy dla opiekunów niepełnosprawnych - dodatkowe świadczenia dla opiekunów dzieci powyżej 8 roku życia

Zasiłek opiekuńczy dla opiekunów niepełnosprawnych to jedna z podstawowych zmian obowiązujących od 26 marca. Świadczenie w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19 będzie się należało rodzicom lub opiekunom prawnym:

 • dzieci do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;
 • dzieci do 18 lat posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub pełnej niepełnosprawności;
 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bardzo ważnym elementem zasiłku opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych będzie też uzyskanie prawa do świadczeń przez ubezpieczonych rodziców lub opiekunów pełnoletnich niepełnosprawnych, którzy nie mogą pracować z powodu zamknięcia placówki do której uczęszcza taka osoba (np. szkoły, warsztatu terapii zajęciowej). 

Inne ważne informacje:

 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym;
 • przysługuje łącznie dwojgu rodzicom bez względu na ilość dzieci;
 • nie przysługuje wówczas, gdy drugi rodzic jest w stanie zapewnić dziecku opiekę.

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym: jak złożyć oświadczenie?

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym wymuszają konieczność złożenia stosownego oświadczenia, które można pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ono tożsame z wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Składa się je:

 • u płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy);
 • w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej).

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym nie wymagają ponownego złożenia oświadczenia przez osoby, które zrobiły to uprzednio. 

We wniosku wypełnionym koniecznie czarnym lub niebieskim długopisem (nie ołówkiem) należy podać:

 • własne dane osobiste i teleadresowe;
 • dane dziecka;
 • wyszczególnić powód ubiegania się o zasiłek;
 • oświadczyć, że współmałżonek nie może podjąć opieki nad dzieckiem w oznaczonym czasie.